Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Korespondencja

28 stycznia 2019 r.
Pismo RT/ZW/20/2019 - informacja o planowanych zmianach w systemie ARM (zmiany w regułach walidacyjnych i nowe schemy komunikatów ESMA)

komunikat ESMA: nowe schemy komunikatów auth.016.001.01 oraz auth.031.001.01, zaktualizowane reguły walidacyjne

 
18 września 2018 r.

Pismo RT/ZW/319/2018 - informacja o planowanych zmianach w systemie ARM (nowe walidacje, optymalizacja trybu RT)

Materiał opisujący proces raportowania do ARM z wykorzystaniem systemu RT
Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM -wersja obowiązująca od 5 listopada 2018 r.

 
15 czerwca 2018 r.

Pismo RT/ZW/212/2018 - informacja o zmianie Regulaminu ARM

 
4 czerwca 2018 r.

Pismo RT/ZW/186/2018 - informacja o testach SZCF

13 grudnia 2017 r.
Pismo RT/ZW/518/2017- dodatkowe informacje o testach usługi ARM
Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM- wersja 2.0

8 grudnia 2017 r.
ARM - informacje dot. terminu uruchomienia usługi


14 listopada 2017 r.

Prezentacja usługi ARM

 
14 listopada 2017 r.

Pismo SCP/ZW/30/2017- informacja o opublikowaniu regulaminu oraz testach usługi ARM

16 października 2017 r.
ESMA uruchomiła serwis udostępniający listę FIRDS (Financial Instrument Reference Data System)
- zawartość listy FIRDS będzie wykorzystywana do wykonywania kontroli merytorycznych w zakresie instrumentów finansowych przekazywanych w raportach do KDPW_ARM
oraz
specyfikację interfejsu i instrukcję pobierania delty lub pełnego pliku z danymi referencyjnymi instrumentów finansowych


28 września 2017 r.

Pismo RT/ZW/394/2017- informacja o zmianach w specyfikacji wymagań usługi ARM

 

Specyfikacja systemu do obsługi ARM - wersja 3.0*
Schematy przepływów statusów
Diagramy przepływów komunikatów v2.0*
Komunikat auth.rpt
Komunikat auth.str
Komunikat auth.enr
* dokumenty skorygowane w dniu 4 października 2017 r. - korekta błędu w tabeli z wykazem kodów statusów

 

15 września 2017 r.
Pismo RT/ZW/360/2017- informacja o zmianach w specyfikacji wymagań usługi ARM

 

Specyfikacja systemu do obsługi ARM - wersja 2.0
Diagramy przepływów komunikatów
Komunikat statusowy auth.str do komunikat auth.rpt
Komunikat statusowy auth.ste do komunikatu auth.enr
Komunikat statusowy auth.stc do komunikatu auth.clt.001.01


8 maja 2017 r.

 


Pismo RT/ZW/189/2017- informacja o harmonogramie wdrażania przez KDPW usługi ARM, specyfikacji wymagań  i spotkaniu informacyjnym dla podmiotów zainteresowanych usługą

Specyfikacja systemu do obsługi ARM - tryby raportowania oraz wymagania techniczne dla usługi ARM
(załącznik do pisma RT/ZW/189/2017)
Załącznik I: Zasady walidacji danych dla danych o transakcjach zgodnie z MiFIR
Załącznik II: DRAFT15 auth.016.001.01_ESMAUG_Reporting_1.0.2
Załącznik III: Komunikat wzbogacania o dane posttransakcyjne do transakcji z GPW – auth.enr
Załącznik IV: Technical Reporting Instructions - MiFIR Transaction Reporting
Załącznik V: DRAFT5 auth.031.001.01_ESMAUG_NationalReporting_1.0.0
Załącznik VI: RTS 22 - COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/590 of 28 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities
Załącznik VII: Komunikat z danymi osobowymi – auth.clt
Załącznik VIII: Komunikat auth.rpt
Załącznik IX: ARM kwestie do konsultacji
Załącznik X: auth.stc – komunikat statusowy do komunikatu auth.clt

pełna dokumentacja komunikatów jest dostępna w zakładce Narzędzia IT

21 grudnia 2016 r.

Pismo RT/ZW/567/2016- informacja o harmonogramie planowanych działań oraz planowanych ścieżkach raportowych w ramach usługi ARM

 

Ostatnia aktualizacja:30-01-2019 Do góry