Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obsługa raportów

 
 
ZGŁASZANIE KOMUNIKATÓW Z DANYMI TRANSAKCYJNYMI
System ARM jest czynny 24/7. W tym czasie możliwe jest składanie komunikatów do ARM. Komunikaty te podlegają walidacjom zgodnie z przyjętymi regułami walidacyjnymi. Komunikaty statusowe oraz notyfikacje przekazywane są kanałem wskazanym przez uczestnika we wniosku o uczestnictwo jako właściwy kanał dystrybucji komunikatów wychodzących z ARM. Kanał dystrybucji komunikatów uczestnik może zmienić przesyłając do KDPW wzór deklaracji zmiany systemu komunikacji elektronicznej.

TERMINY WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ARM
Terminy na wykonywanie czynności określonych Regulaminem ARM, w szczególności terminy, w których komunikaty powinny być przekazywane przez uczestników:
  • w przypadku raportów, o których mowa w § 10 ust. 2 KDPW przekaże raport do organu nadzoru innego niż KNF w danym dniu roboczym o ile komunikaty ze zgłoszeniem szczegółów tych transakcji pozwalające na zbudowanie raportów trafią do KDPW do godziny 17:00 danego dnia roboczego
  • w przypadku raportów, o których mowa w § 9 ust. 5 KDPW zbuduje raport ARM na podstawie danych transakcyjnych otrzymanych odpowiednio od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., oraz komunikatów otrzymanych od uczestnika ARM, uzupełniających te dane, których przekazanie do KDPW nastąpi nie później niż do godziny 14:00 w dniu T+1 w stosunku do daty w której doszło do zawarcia transakcji w systemie obrotu.

TRYBY RAPORTOWANIA PRZEWIDZIANE W REGULAMINIE ARM:
  • bezpośrednie raportowanie do ARM,
  • raportowanie uproszczone – polegające na budowaniu raportów o transakcjach na podstawie danych z rynku GPW lub BondSpot,
  • tzw. tryb RT – za pośrednictwem Repozytorium Transakcji.


KANAŁY KOMUNIKACYJNE
 
Nowo uruchomiony, graficzny interfejs dla podmiotów, które uzyskały status uczestnika ARM.
Dostępny przez jednolity system dostępowy (SSO), bez konieczności wnioskowania o certyfikaty elektroniczne.

Instrukcja użytkownika GUI ARM

 
kanał dostępny dla podmiotów, które uzyskały status uczestnika ARM:
będących jednocześnie uczestnikami systemu depozytowego
na podstawie certyfikatów produkcyjnych obsługujących komunikację z kdpw_stream w ramach ESDK
będących jednocześnie uczestnikami KDPW_TR
na podstawie produkcyjnych certyfikatów internetowych wykorzystywanych w ramach komunikacji A2A
– kolejki XRAW - z Repozytorium
nie będących uczestnikami innych usług
na podstawie produkcyjnych certyfikatów internetowych pobranych w związku z obsługą zgłaszania komunikatów do ARM

wniosek o certyfikat A2A
Konfiguracja komunikacji MQ (A2A)

 
Ostatnia aktualizacja:12-10-2021 Do góry