Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje i wzory dokumentów

Regulamin ARM 
- tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2022 r.
archiwum zmian Regulaminu ARM


Wzory dokumentów
wzór wniosku w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika ARM
- wersja obowiązująca od 5 lipca 2021 r.
wzór pełnomocnictwa do przekazywania komunikatów udzielanego przez uczestnika podstawowego ARM reprezentantowi
karta wzorów podpisów - wzór*
* wymóg doręczenia karty wzorów podpisów dotyczy wyłącznie Podmiotu, który nie jest jeszcze uczestnikiem Krajowego Depozytu w żadnej z usług, a w związku z tym nie doręczył uprzednio Krajowemu Depozytowi karty wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu, albo, gdy treść zawarta w doręczonej karcie wzorów podpisów wymaga aktualizacji.


wzór umowy w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych
wzór zgłoszenia udziału w testach usługi ARM
wzór dyspozycji budowania raportów z rynku zorganizowanego w ramach systemu ARM
zasady korzystania z otoczenia testowego ARM
wzór deklaracji zmiany systemu komunikacji elektronicznej

    Wzory dokumentów dla uczestników SWI wnioskujących o uczestnictwo w systemie ARM

    Sprawy formalne SWI

    wzór oświadczenia w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych

    wzór wniosku o wypowiedzenie umowy ARM
    Ostatnia aktualizacja:14-11-2022 Do góry