Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

KDPW prowadzi prace mające na celu zwiększenie stopnia standaryzacji obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz dostosowanie tej obsługi do standardów i norm międzynarodowych. Intencją KDPW jest wypracowanie dla polskiego rynku kapitałowego rozwiązań, które będą spełniały oczekiwania wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesy związane z obsługą zdarzeń korporacyjnych oraz będą jak najszerszą implementacją praktyk i standardów międzynarodowych w tym zakresie.

Automatyzacja obsługi scalenia akcji w obszarze wymiany informacji pomiędzy KDPW i uczestnikami.
Do 30 marca 2015 r. obsługa scalenia akcji prowadzona była z wykorzystaniem systemu kdpw_stream i dokumentów tradycyjnych. W wyniku automatyzacji wprowadzono zmiany w obsłudze procesu scalenia, a wymiana informacji pomiędzy KDPW i uczestnikami realizowana jest z wykorzystaniem komunikatów elektronicznych opracowanych na bazie normy ISO20022.

Scalenie papierów wartościowych polega na zmniejszeniu liczby akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ich wartości nominalnej. Przeprowadzenie scalenia w KDPW następuje zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW, w której wskazany jest dzień scalenia, dzień referencyjny, a także stosunek wymiany akcji określone przez emitenta. Akcje przeznaczone na pokrycie niedoborów scaleniowych są wyodrębnione na koncie depozytowym uczestnika prowadzącego rachunek akcjonariusza, który zrzekł się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych. W tym celu został ustalony nowy status aktywów -  BLCO – blokowane w celu likwidacji niedoborów scaleniowych.

W dniu scalenia następuje wyrejestrowanie papierów wartościowych z dotychczasową wartością nominalną i zarejestrowanie papierów wartościowych z nową wartością nominalną w liczbie wynikającej z instrukcji uczestnika. Jest to zmiana w porównaniu do obecnie obowiązującego modelu polegającego na wyrejestrowaniu z konta odpowiedniej liczby papierów wartościowych. Operacja, co do zasady, będzie wykonywana jako pierwsza czynność ewidencyjna w chwili otwierania dnia księgowego w dniu scalenia.

 

Informacje niezbędne do dostosowania Państwa systemów informatycznych do odbioru komunikatów znajdują się w zakładce Narzędzia IT
Ostatnia aktualizacja:27-03-2015 Do góry