Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O projekcie

Mając na uwadze istotny rozwój technologii rozproszonych rejestrów (distributed ledger technology - DLT), KDPW prowadzi projekt badawczy w zakresie wykorzystania tej technologii, a w szczególności jej właściwości związanych z niezaprzeczalnością zapisów i transparentnością w organizacji procesów biznesowych Grupy kapitałowej KDPW.

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz w ramach oceny eksperckiej ustalono, że do pilotażowej implementacji wybrany zostanie proces biznesowy związany z głosowaniem korespondencyjnym na Walnych Zgromadzeniach.
Przyjęte założenia zostały przedstawione na spotkaniach z przedstawicielami Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Rady Banków Depozytariuszy, Izby Domów Maklerskich, a także NBP i KNF.

W ramach dotychczasowych prac projektowych zakończono etap implementacji projektu badawczego technologii blockchain opartego na procesie głosowania korespondencyjnego na Walnych Zgromadzeniach (eVoting). W dniu 10 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Banków Depozytariuszy, Izby Domów Maklerskich, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, KNF, NBP, MF oraz GPW, na którym przedstawione zostały informacje związane z samą technologią blockchain jak i również z jej wpływem, zarówno w zakresie korzyści jak i wymaganego zaangażowania, na wszystkich uczestników procesu dla wybranego przypadku użycia. Dodatkowo, w ramach pokazu „na żywo”, zaprezentowana została aplikacja dedykowana usłudze eVoting wraz z pokazem funkcjonowania warstwy blockchain w trakcie procesu głosowania.
W kolejnym etapie prowadzone będą dalsze analizy odnośnie możliwości produkcyjnego wykorzystania technologii blockchain w ramach obsługi walnych zgromadzeń.


Prezentacja ze spotkania z przedstawicielami instytucji rynku kapitałowego w dniu 10 stycznia 2018 r.

Prezentacja ze spotkania z przedstawicielami instytucji rynku kapitałowego w dniu 6 lipca 2017 r.

Komunikat prasowy KDPW oraz IBM dotyczący pierwszego w Polsce prototypowego rozwiązania eVoting opartego o technologię Blockchain i przeznaczonego dla rynków kapitałowych
Ostatnia aktualizacja:11-01-2018 Do góry