Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

Rosnąca aktywność KDPW oraz jego uczestników na rynkach międzynarodowych łączy się z koniecznością stałego dostosowywania systemów KDPW do światowych standardów oraz praktyk rynkowych dotyczących zasad wymiany komunikatów rozrachunkowych.
W ramach prac grupy roboczej National Market Practice Group (NMPG PL) KDPW opracowuje we współpracy z przedstawicielami uczestników rynku zestaw praktyk z zakresu rozrachunku, które powinny być stosowane na polskim rynku. Praktyki te są następnie sukcesywnie implementowane w systemie kdpw_stream.
Działania standaryzacyjne mają charakter ciągły, ze względu na stały rozwój rynku oraz w związku ze zmiennością samych standardów międzynarodowych.

W ramach dotychczasowych prac wprowadzono między innymi następujące funkcjonalności:
 • udostępnianie kodu przyczyny braku zestawiania instrukcji;
 • zmiany zasad przeterminowania instrukcji;
 • usprawnienie systemu zestawiania z tolerancją wartości rozrachunku, w tym nowy tryb zestawiania '0'.
 • ostateczne odrzucanie błędnych instrukcji rozrachunku;
 • wprowadzenie kodów ISO do oznaczania przyczyny błędu instrukcji rozrachunku;
 • status instrukcji w zależności od rzeczywistej daty rozrachunku;
 • zmiany w oznaczeniach statusów instrukcji zawieszonych;
 • zmiana zasad zestawiania instrukcji rozrachunku na poziomie klienta umożliwiająca automatyzację procesu zestawiania po stronie uczestników KDPW (STP),
 • doprecyzowanie zasad stosowania kodu rynku w instrukcjach rozrachunku,
 • wprowadzenie oznaczania wolumenu instrumentów finansowych dla instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej zamiast jednostkowej liczby papierów,
 • zmiany w sposobie obsługi transakcji repo i sell/buy-back – zintegrowanie dwóch funkcjonujących wcześniej modeli i dostosowanie do wymogów CSDR.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez uczestników KDPW, jak również mając na uwadze wymogi rozporządzenia CSDR, w KDPW trwają prace mające na celu wprowadzenie oznaczeń typów operacji i kodów rynku zgodnych ze standardami ISO. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie są konsultowane z uczestnikami rynku na forum S&R NMPG PL.
Inne zagadnienia standaryzacyjne będące w fazie konsultacji to udoskonalenie zasad łączenia instrukcji rozrachunku (tzw. transakcje złożone) oraz wprowadzenie rozrachunku w częściach dla transakcji repo i sell-buy back.

Od września 2016 r. Grupa KDPW jest członkiem inicjatywy ‘ISO20022 Harmonisation Charter’. Wypełniając jeden z postulatów stawianych przez tę grupę, KDPW udostępnia od 2017 r. na platformie MyStandards dokumentacje komunikatów ISO wykorzystywanych do komunikacji z kontrahentami w obszarach Corporate Actions (ISO20022), Settlement and Reconciliation (ISO15022), Clearing (ISO20022) Jak skorzystać z MyStandards?

Mając na uwadze rosnące znaczenie normy ISO20022, KDPW planuje wprowadzenie obsługi komunikatów w tym standardzie dla obszaru rozrachunku (Settlement and Reconciliation), równolegle z oferowanymi obecnie komunikatami własnymi xml oraz komunikatami SWIFT ISO15022. Usługa o charakterze fakultatywnym – dostępna dla zainteresowanych kontrahentów – zostanie uruchomiona w systemie kdpw_stream w listopadzie 2017 r. Informujemy jednocześnie, że szczegółowe informacje dotyczące zakresu obsługiwanych komunikatów i procesów rozrachunkowych zostały opisane w piśmie DR/ZW/1/2017 z 30 czerwca 2017 r., a struktury obsługiwanych komunikatów zostały opublikowane na platformie MyStandards.
Ostatnia aktualizacja:06-07-2017 Do góry