Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

Rosnąca aktywność KDPW oraz jego uczestników na rynkach międzynarodowych łączy się z koniecznością stałego dostosowywania systemów KDPW do światowych standardów oraz praktyk rynkowych dotyczących zasad wymiany komunikatów rozrachunkowych.
W ramach prac grupy roboczej National Market Practice Group (NMPG PL) KDPW opracowuje we współpracy z przedstawicielami uczestników rynku zestaw praktyk z zakresu rozrachunku, które powinny być stosowane na polskim rynku. Praktyki te są następnie sukcesywnie implementowane w systemie kdpw_stream.
Działania standaryzacyjne mają charakter ciągły, ze względu na stały rozwój rynku oraz w związku ze zmiennością samych standardów międzynarodowych.

W ramach dotychczasowych prac wprowadzono między innymi następujące funkcjonalności:
  • udostępnianie kodu przyczyny braku zestawiania instrukcji;
  • zmiany zasad przeterminowania instrukcji;
  • usprawnienie systemu zestawiania z tolerancją wartości rozrachunku, w tym nowy tryb zestawiania '0'.
  • ostateczne odrzucanie błędnych instrukcji rozrachunku;
  • wprowadzenie kodów ISO do oznaczania przyczyny błędu instrukcji rozrachunku;
  • status instrukcji w zależności od rzeczywistej daty rozrachunku;
  • zmiany w oznaczeniach statusów instrukcji zawieszonych;
  • zmiana zasad zestawiania instrukcji rozrachunku na poziomie klienta umożliwiająca automatyzację procesu zestawiania po stronie uczestników KDPW (STP),
  • doprecyzowanie zasad stosowania kodu rynku w instrukcjach rozrachunku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez uczestników KDPW, jak również mając na uwadze wymogi rozporządzenia CSDR, w KDPW trwają prace mające na celu wprowadzenie oznaczania wolumenu instrumentów finansowych dla instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej zamiast jednostkowej liczby papierów, wprowadzenie oznaczeń typów operacji i kodów rynku zgodnych ze standardami ISO, jak również zmiany w sposobie obsługi transakcji repo i sell/buy-back. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie były konsultowane z uczestnikami rynku na forum S&R NMPG PL. Harmonogram wdrożenia powyższych zmian został ściśle powiązany z harmonogramem pozostałych prac dostosowawczych do CSDR.
Od września 2016 r. Grupa KDPW jest członkiem inicjatywy ‘ISO20022 Harmonisation Charter’. Wypełniając jeden z postulatów stawianych przez tę grupę, KDPW udostępnia od 2017 r. na platformie MyStandards dokumentacje komunikatów ISO wykorzystywanych do komunikacji z kontrahentami.
Ostatnia aktualizacja:11-04-2017 Do góry