Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Korespondencja

Etap II - zmiany dotyczące obszaru dyscypliny rozrachunku - wdrożenie we wrześniu 2020 r.
8 maja 2019 r.
DO/ZW/487/2019 - informacja dot. zmian wynikających z projektu dostosowania do wymogów CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku
Założenia dotyczące dostosowania KDPW do rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku
Założenia dotyczące dostosowania KDPW_CCP do rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku
28 września 2018 r.
SCP/ZW/26/2018 - informacja dot. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2019r. - pkt 10 - dostosowanie do wymogów CSDR - zmiany związane z funkcjonalnościami wspomagającymi płynność rozrachunku oraz wymogami w obszarze przechowywania danych
29 września 2017 r.
SCP/ZW/19/2017 - informacja dot. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2018r. - pkt 14 - dostosowanie do wymogów CSDR - zmiany związane z funkcjonalnościami wspomagającymi płynność rozrachunku oraz wymogami w obszarze przechowywania danych
9 maja 2016 r.
SCP/ZW/3/2016  - pismo dot. zakresu oraz harmonogramu zmian w systemach informatycznych w związku z koniecznością dostosowania do wymogów CSDR w tym wstępny opis zmian, oparty na projekcie standardów technicznych dotyczących dyscypliny rozrachunku

Etap I.1 - dostosowanie w zakresie procesów uzgodnieniowych
- zapewnienie przez KDPW codziennego wyciągu zbiorczego z konta ewidencyjnego - zakończony wdrożeniem w kwietniu 2018 r.
13 marca 2018 r. 
DO/ZW/367/2018 - dot. zmian w systemach informatycznych GK KDPW w ramach wiosennego okna wdrożeniowego (21-22 kwietnia 2018 r.) - zmiany w zawartości wyciągów zbiorczych udostępnianych przez Krajowy Depozyt na koniec każdego dnia ewidencyjnego - testy
30 stycznia 2018 r. 
DO/ZW/153/2018 - dot. zmian w systemach informatycznych GK KDPW w ramach wiosennego okna wdrożeniowego (21-22 kwietnia 2018 r.) - zmiany w zawartości wyciągów zbiorczych udostępnianych przez Krajowy Depozyt na koniec każdego dnia ewidencyjnego

Etap I - zakończony wdrożeniem w kwietniu 2017 r.:

11 kwietnia 2017 r. 
SCP/ZW/3/2017 - dot. wdrożeń w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP związanych z pierwszym etapem dostosowań do wymogów CSDR oraz standaryzacją obsługi zdarzeń korporacyjnych w oparciu o normę ISO20022 (22-23 kwietnia 2017 r.)
wzór U39 - Zgoda na uczestniczenie w rozrachunkach przeprowadzanych bez konieczności potwierdzenia ich warunków przez uczestnika
10 kwietnia 2017 r. 
BD/ZW/491/2017 - informacja o publikacji zmian w regulacjach w związku z realizacją pierwszego etapu dostosowywania działalności KDPW do wymogów wynikających z rozporządzenia CSDR oraz ze zmianami w systemie informatycznym KDPW wdrażanymi w ramach wiosennego okna wdrożeniowego 2017
5 kwietnia 2017 r. 
DO/ZW/541/2017 - dot. realizacji I etapu zmian wynikających z dostosowania do rozporządzenia CSDR, w szczególności wdrożenia zmian w ramach wiosennego okna wdrożeniowego (22-23 kwietnia 2017 r.), w tym informacje dotyczące obsługi instrukcji rozrachunku w okresie okołowdrożeniowym
20 stycznia 2017 r. 
SCP/ZW/2/2017 - dot. udostępnienia środowiska testowego dla testów dotyczących dostosowania do wymogów CSDR – I etap
28 października 2016 r. 
DR/ZW/8/2016 - informacja dot. korekty wybranych schematów komunikatów XML systemu kdpw_stream (zmiany o charakterze technicznym, bez zmian założeń biznesowych)
19 października 2016 r.

Prezentacja ze spotkania z uczestnikami w dn 19 października 2016

30 września 2016 r. 
SCP/ZW/12/2016 - informacja dot. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2017 r., w tym wdrożenia zmian w związku z koniecznością dostosowania do wymogów CSDR
29 czerwca 2016 r.
SCP/ZW/7/2016- pismo dot. zmian w systemach informatycznych w związku z koniecznością dostosowania do wymogów CSDR - w tym zaktualizowane materiały:
Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back - zaktualizowany, szczegółowy opis zmian w zakresie obsługi transakcji warunkowych repo i sell/buy-back
Projekt zmian w załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW – wykaz rodzajów operacji - projekt nowego brzmienia zał. 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW w trybie śledzenia zmian, na bazie obecnego brzmienia tego dokumentu
Wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej (face amount) w systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych - wersja zaktualizowana - wprowadzono korekty redakcyjne i usunięto kilka typów komunikatów, które nie są wykorzystywane lub nie wymagają zmian
Lista pól w komunikatach xml systemu kdpw_stream informujących o liczbie papierów oraz wartości - wersja zaktualizowana - wprowadzono korekty redakcyjne i usunięto kilka typów komunikatów, które nie są wykorzystywane lub nie wymagają zmian
Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych - materiał zaktualizowany w związku z ustaleniami na forum S&R NMPG PL, w wyniku których dokonano kilku korekt stosowanych oznaczeń, wprowadzono również zmiany dotyczące podziału na instrukcje wymagające i nie wymagające zestawiania
9 maja 2016 r.
SCP/ZW/3/2016  - pismo dot. zakresu oraz harmonogramu wdrożeń zmian w systemach informatycznych w związku z koniecznością dostosowania do wymogów CSDR w tym szczegółowe materiały dotyczące wdrożenia planowanego na rok 2017: 
Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back
Wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej (face amount) w systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych
Lista pól w komunikatach xml systemu kdpw_stream informujących o liczbie papierów oraz wartości
Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych
Ostatnia aktualizacja:08-05-2019 Do góry