Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Narzędzia IT

Zmiany w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w związku z koniecznością dostosowania do wymogów CSDR:

 
etap I - zakończony

- wdrożenie zmian w kwietniu 2017 r.
Zakres zmian:
Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back
Wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej (face amount) w systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych
Lista pól w komunikatach xml systemu kdpw_stream informujących o liczbie papierów oraz wartości
Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych
Komunikaty zmienione w związku z dostosowaniem KDPW do wymogów CSDR - I etap
Dostosowanie KDPW do wymogów CSDR- I etap - Pytania i odpowiedzi​

etap I.1 - zakończony
- dostosowanie w zakresie procesów uzgodnieniowych - zapewnienie przez KDPW codziennego wyciągu zbiorczego z konta ewidencyjnego
- wdrożenie zmian w kwietniu 2018 r.

Zmiany w zawartości wyciągów zbiorczych udostępnianych przez Krajowy Depozyt na koniec każdego dnia ewidencyjnego
Informacje dot. testów
komunikaty wykorzystywane do zapewnienia przez KDPW codziennego wyciągu zbiorczego z konta


etap II - w trakcie realizacji
- dostosowanie w zakresie dyscypliny rozrachunku - wdrożenie zmian nie później niż we wrześniu 2020 r.

Założenia dotyczące dostosowania KDPW do rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku- maj 2019 r.
Założenia dotyczące dostosowania KDPW_CCP do rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku- maj 2019 r.

Ostatnia aktualizacja:08-05-2019 Do góry