Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Narzędzia IT

Zmiany w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w związku z koniecznością dostosowania do wymogów CSDR:

etap II.1 i II.2 - zakończony
- dostosowanie w zakresie dyscypliny rozrachunku - wdrożenie 19 kwietnia 2021 r. i 1 lutego 2022 r.

Założenia dotyczące dostosowania KDPW do rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku- maj 2019 r., wersja 1.0
Założenia dotyczące dostosowania KDPW_CCP do rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku- maj 2019 r.

Założenia dotyczące dostosowania KDPW do rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku- czerwiec 2020 r., wersja 1.1., aktualizacja materiału przekazanego w 2019 r., usunięto w szczególności część odwołującą się do systemu kar pieniężnych
Opis wymogów w zakresie stosowanego systemu kar pieniężnych - lipiec 2021 r., wersja 1.1, aktualizacja materiału z czerwca 2020r.
Opis wymogów w zakresie stosowanego systemu kar pieniężnych - wrzesień 2021 r., wersja 1.2, aktualizacja materiału z lipca 2021 r.
Materiał dotyczący obsługi komunikatu systemowego semt.044.001.01 służącego do przekazywania informacji o karach pieniężnych - sierpień 2021 r., wersja 1.0, aktualizacja materiału z czerwca 2020 r.
Założenia dotyczące dostosowania KDPW do rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku - wersja 1.2.- aktualizacja materiału przekazanego 10 czerwca 2020 r., wyodrębniono funkcjonalności do wdrożenia w 2021 r.
Założenia dotyczące dostosowania KDPW do rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku - wersja 1.3 - aktualizacja materiału przekazanego we wrześniu 2020 r.
Struktury komunikatów związanych z raportowaniem o transakcjach buy-in

etap I.1 - zakończony
- dostosowanie w zakresie procesów uzgodnieniowych - zapewnienie przez KDPW codziennego wyciągu zbiorczego z konta ewidencyjnego
- wdrożenie zmian w kwietniu 2018 r.

Zmiany w zawartości wyciągów zbiorczych udostępnianych przez Krajowy Depozyt na koniec każdego dnia ewidencyjnego
Informacje dot. testów
komunikaty wykorzystywane do zapewnienia przez KDPW codziennego wyciągu zbiorczego z konta

 
etap I - zakończony

- wdrożenie zmian w kwietniu 2017 r.
Zakres zmian:
Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back
Wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej (face amount) w systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych
Lista pól w komunikatach xml systemu kdpw_stream informujących o liczbie papierów oraz wartości
Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych
Komunikaty zmienione w związku z dostosowaniem KDPW do wymogów CSDR - I etap
Dostosowanie KDPW do wymogów CSDR- I etap - Pytania i odpowiedzi​
Ostatnia aktualizacja:01-02-2022 Do góry