Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Projekty rozwojowe na 2022 r. związane ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP

ZMIANY WDRAŻANE W RAMACH TZW. OKIEN WDROŻENIOWYCH

zimowe okno wdrożeniowe – 1 lutego 2022 r. - zakończone
Dostosowanie do wymogów rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku – II etap – m.in. wdrożenie nowego systemu kar pieniężnych, hold-release
KDPW: materiały, pełna korespondencja, w tym notatki ze spotkań Grupy roboczej ds. dyscypliny rozrachunku
KDPW_CCP: materiały i pełna korespondencja

wiosenne okno wdrożeniowe – 23-24 kwietnia 2022 r. - zakończone
Przygotowanie KDPW_CCP do świadczenia usługi rozliczeń transakcji warunkowych w segmencie rynku ASO dla obrotu zorganizowanego
KDPW_CCP: materiały i informacje dotyczące zmiany komunikatów systemu kdpw_stream

Wdrożenie zmian w obsłudze odkupu papierów wartościowych
KDPW_CCP: informacje na temat nowej funkcjonalności odkupu papierów wartościowych (zakup na otwartym rynku) i przeprowadzania aukcji dla repo w aplikacji GUI

Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów dodatkowych, tzw. depozytów add-on
KDPW_CCP: dokumentacja uwzględniająca informacje na temat zmian w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów dodatkowych i struktury komunikatów

jesienne okno wdrożeniowe – 22-23 października 2022 r.
Wdrożenie zmodernizowanego systemu rozliczeń dla transakcji OTC
KDPW_CCP: dokumentacja uwzględniająca struktury komunikatów systemowych oraz zasady wymiany danych z wykorzystaniem standardu FpML dla instrumentów pochodnych OTC

ZMIANY WDRAŻANE POZA PLANOWANYMI OKNAMI WDROŻENIOWYMI
Portal danych Grupy KDPW
3 stycznia 2022 r. ruszyła możliwość zakupu danych poprzez Portal danych
Portal danych
O Portalu danych

Wdrożenie mechanizmów wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA)
Z dniem 12 września 2022 r. KDPW zamierza wprowadzić dodatkowy mechanizm uwierzytelniania zabezpieczający dostęp do aplikacji dostępnych przez https://online.kdpw.pl. Przy logowaniu do tych aplikacji wymagane będzie, jak dotychczas, podanie loginu i hasła, oraz dodatkowe potwierdzenie tożsamości przy użyciu aplikacji mobilnej KDPW Group Authenticator
  • Aplikację KDPW Group Authenticator będzie można pobrać za darmo z autoryzowanych sklepów – Google Play (Android), App Store (iOS – Apple).
  • Aby korzystać z aplikacji mobilnej KDPW Group Authenticator konieczne będzie połączenie aplikacji z każdym posiadanym kontem w KDPW na konkretnym, zaufanym urządzeniu mobilnym.
  • Wprowadzimy możliwość dodawania zaufanych przeglądarek: dzięki temu nie będzie trzeba dodatkowo autoryzować każdego logowania.

Materiały Szczegółowe materiały, w tym instrukcje związane z obsługą aplikacji KDPW Group Authenticator zostały udostępnione w zakładce Wdrożenie mechanizmów wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA)

Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów przewidujemy od 1 kwietnia 2022 r. Pierwszy etap testów obejmie wprowadzenie testowej strony pośredniej w ramach testowego środowiska, gdzie będzie możliwe zapoznanie się ze specyfiką działania logowania z użyciem drugiego składnika. W tym czasie portal https://tst-online.kdpw.pl nie będzie pozwalał na dostęp na zasadach obecnych. Począwszy od 16 maja 2022 r. wymóg podania drugiego składnika obejmie dostęp do wszystkich usług w środowisku testowym.

Wdrożenie: 12 września 2022 r.

Zmiany w obszarze ESDI/Web – dostosowanie do najnowszych przeglądarek

W ramach komunikacji opartej o przekazywanie komunikatów XML, ESDI/Web stanowi narzędzie pozwalające na przesyłanie informacji o tzw. niskim wolumenie komunikatów w modelu U2A (user to application), z wykorzystaniem dedykowanego interfejsu graficznego. Dostęp do ESDI/Web przyznawany jest na podstawie wydawanych przez KDPW certyfikatów SWI, służących do uwierzytelnienia osoby przekazującej komunikat. Certyfikaty SWI są także obecnie wykorzystywane do podpisu, opartego na mechanizmach przeglądarki Internet Explorer, wycofywanej przez firmę Microsoft ze wsparcia.
Przygotowana przez KDPW modyfikacja ESDI/Web związana z wyeliminowaniem przeglądarki Internet Explorer, a tym samym funkcji podpisu, pozwoli na wykorzystanie ESDI/Web w wiodących obecnie przeglądarkach internetowych. Pozostawiona zostanie funkcja uwierzytelnienia z wykorzystaniem dedykowanego, imiennego certyfikatu SWI (bez zmian pozostanie również proces uzyskiwania certyfikatu od KDPW). Jednocześnie, dla zapewnienia procesu weryfikacji integralności przesyłki, realizowanego obecnie przez podpis, wyznaczana będzie funkcja skrótu (tzw. hash) z przekazanego do przesłania pliku. Hash wyznaczany będzie z wykorzystaniem publicznych algorytmów kryptograficznych, co pozwoli na niezależne sprawdzenie integralności przesyłki przez KDPW oraz przez wysyłającego. Zmiany nie wpłyną jednak na kształt procesu wysyłania i odbierania komunikatów XML za pośrednictwem ESDI/Web. Dodatkowo, wygaszona zostanie możliwość ustanawiania połączeń z ESDI/Web poprzez REST API. Dla wszystkich Uczestników, chcących wymieniać komunikaty o wysokim wolumenie, sugerujemy wykorzystanie mechanizmów ESDK, opartych o wysokowydajną i bezpieczną infrastrukturę MQ.
Planowane zmiany w obszarze ESDI/Web, będą wymagać dokonania zmian zawartych z uczestnikami porozumień SWI oraz Regulaminu Systemu Wymiany Informacji. Aneksy do treści Porozumień SWI zostaną przedstawione do podpisania w terminie umożliwiającym ich przeprocedowanie oraz wejście w życie zmian porozumień w planowanym terminie wdrożenia.
Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów przewidujemy od 1 czerwca 2022 r.
Wdrożenie: Rozpoczęcie produkcyjnego działania zmodyfikowanego ESDI/Web planowane jest na dzień 1 lipca 2022 r.

Dostosowanie KDPW do systemu Target Services

KDPW prowadzi prace w zakresie dostosowania systemów informatycznych KDPW do systemu Target Services - nowego paneuropejskiego systemu, który połączy usługi aktualnie oferowane przez Europejski Bank Centralny (ECB): Target2 (T2), Target2 Securities (T2S) i Target Instant Payment Settlement (TIPS). W ramach projektu konsolidacji T2-T2S prowadzonego przez EBC, KDPW i KDPW_CCP, jak każdy uczestnik systemu Target 2, przygotowuje się do migracji na nową platformę rozliczeń płatności w EUR.
Testy: Poza obowiązkowym zestawem testów wymaganych przez EBC, w pierwszym kwartale 2022 r. KDPW planuje przeprowadzić testy z udziałem uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem płatników, w celu weryfikacji poprawności procesu rozrachunku w KDPW dla waluty EUR. 
Wdrożenie: Nowy system T2, będący jednym z elementów Target Services, zostanie wdrożony w listopadzie 2022 r. 

Uruchomienie nowych stron www KDPW i KDPW_CCP, integracja z platformą MyStandards
Integracja nowych stron www KDPW i KDPW_CCP z prowadzoną przez SWIFT platformą MyStandards związana jest z planowanym przeniesieniem dokumentacji komunikatów systemowych dla wszystkich linii biznesowych na tę platformę oraz zaprzestaniem publikowania dokumentacji komunikatów na stronach www spółek Grupy KDPW.
Dokumentacja komunikatów ISO15022 oraz ISO20022 w obszarach Corporate Actions, Settlement and Reconciliation oraz Clearing, udostępniana jest na platformie MyStandards od marca 2017 r., a podstawowy dostęp do platformy MyStandards, jest darmowy i wymaga jedynie standardowej rejestracji, typowej dla serwisów internetowych - system dostępny jest pod adresem: http://mystandards.swift.com/
Strona domowa Grupy KDPW na platformie MyStandards znajduje się pod adresem:
https://www2.swift.com/mystandards/#/group/KDPW_Group
Wdrożenie: Uruchomienie nowych stron www KDPW i KDPW_CCP oraz przeniesienie dokumentacji komunikatów systemowych dla wszystkich linii biznesowych na platformę MyStandards planowane jest od 1 stycznia 2023 r.

Wdrożenie standardów AMI-SeCo
KDPW prowadzi prace projektowe związane z wdrożeniem standardów AMI-SeCo, dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz procesów fakturowania, w ramach procesu harmonizacji zasad zarządzania zabezpieczeniami na rynku europejskim (Single Collateral Management Rulebook for Europe - SCoRE). W ramach projektu planowana jest rozbudowa istniejącego oprogramowania w zakresie wymiany informacji, w tym w zakresie komunikatów elektronicznych stosowanych do obsługi typowych zdarzeń korporacyjnych, realizowanych na rynkach europejskich oraz do wymiany informacji związanych z fakturowaniem za usługi Krajowego Depozytu. Wymiana informacji w zakresie wymienionych procesów będzie realizowana za pomocą komunikatów ISO 20022. Przewiduje się także zmiany w zakresie interfejsu oferowanego przez KDPW na potrzeby obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych (aplikacja Wypłata świadczeń) oraz innych zdarzeń korporacyjnych.
Materiały: Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW związanych z dostosowaniem do standardów AMI-SeCo zostały opublikowane w zakładce Wdrożenie standardów AMI-SeCo
Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów przewidujemy etapowo, począwszy od marca 2023 r.
Wdrożenie: Wdrożenie standardów AMI-SeCo w zakresie zarządzania zabezpieczeniami (standardy Corporate Actions, Billing Processes), planowane jest w terminie 20 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja:26-04-2022 Do góry