Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aktualności

16 stycznia 2020 r.
Uprzejmie informujemy, że dnia 6 stycznia 2020 zostały opublikowane przez ESMA ostateczne wersje dokumentów oraz struktury komunikatów służących do przekazywania informacji o szczegółach transakcji i zabezpieczeń SFT.
Dokumentacja prezentowana jest pod poniższym linkiem:
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/post-trading/sftr-reporting
Zachęcamy do zapoznania się.

10 grudnia 2019 r.

Informujemy, że zmienia uległa struktura komunikatu własnego auth.rtl.001.01 służącego do definiowania relacji Report Submitting Entity oraz Reporting Counterparty.
Nowe pola to:
  • TechRcrdId: Technical Record Id
  • RcIsFund: RC is investment fund
  • RcCptlGrp: RC belongs to the same capital group as RSE
Komunikat auth.rtl.001.01 dostępny jest w zakładce Dokumentacja systemu

20 listopada 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumentacja systemu dostępne są schematy XML komunikatów własnych KDPW, które będą uzupełnieniem komunikacji z Repozytorium Transakcji w ramach raportowania SFTR. Zapraszamy do zapoznania się z ich strukturą.

31 października 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że dnia 31 października ESMA opublikowała ostateczną wersję schematów XML ISO 20022 dla raportów SFTR wraz z zasadami sprawdzania ich poprawności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją
Schematy XML ISO 20022 dla raportów SFTR

25 października 2019 r.

Uruchomienie systemu do obsługi raportowania transakcji SFT - prezentcja ze spotkania w dniu 25 października 2019 r. (warunki uczestnictwa, opłaty)

1 kwietnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż 22 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Delegowane Komisji uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (dalej Rozporządzenie SFTR) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych (RTS).

Rozporządzenia Delegowane wejdą w życie dwudziestego dnia po ich publikacji w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 11 kwietnia 2019. Wymóg raportowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, dla podmiotów finansowych, rozpocznie się rok później, 13 kwietnia 2020 r. Co bardzo ważne, Artykuł 4 ust.1 Rozporządzenia SFTR, informujący o obowiązku zgłaszania transakcji, będzie miał zastosowanie po upływie 12, 15, 18 oraz 21 miesięcy, w zależności od rodzaju podmiotu objętego wymogiem raportowym. W Artykule 33 Rozporządzenia SFTR szczegółowo określono, które podmioty zostaną objęte obowiązkiem przekazywania danych SFT po upływie danej liczby miesięcy.

Poniżej umieszczamy link do bazy aktów prawnych Unii Europejskiej, w której opublikowano ww. Rozporządzenia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:081:FULL

Pragniemy podkreślić, że obecnie jesteśmy w trakcie prac, które mają na celu wdrożenie mechanizmu raportowego Repozytorium Transakcji SFT. We wrześniu tego roku planujemy udostępnić pełną dokumentację systemu (poszczególne elementy będziemy przekazywać wcześniej aby podmioty zainteresowane miały więcej czasu na dostosowanie), a w listopadzie - środowisko testowe.
System informatyczny Repozytorium Transakcji SFT będzie oparty na komunikatach ISO 20022 opracowanych przez ESMA oraz na komunikatach własnych KDPW.
Komunikaty opublikowane przez ESMA

8 sierpnia 2018 r.
Uprzejmie informujemy, iż 23 lipca 2018 r. Komisja Europejska zgłosiła uwagi do opublikowanych przez ESMA w marcu 2017 r. Standardów RTS/ITS.
Uwagi zgłoszone przez Komisję dotyczyły zapisów odnoszących się do wymogów używania standardów LEI i UTI oraz zwrotu stwierdzającego, że wymogi te zostaną zatwierdzone przez ESMA, co zgodnie z opinią Komisji pozostaje w jej zakresie obowiązków. W związku z tym Komisja, chcąc doprecyzować ww. informacje od strony prawnej, zgłosiła swoje uwagi, do których ESMA powinna się odnieść w ciągu sześciu tygodni.
Wobec powyższej informacji najbardziej prawdopodobne wydaje się, że wspomniane Standardy nie zostaną zatwierdzone w III kwartale 2018 roku. Jednocześnie przypominamy, że wymóg raportowania transakcji SFT zacznie obowiązywać w ciągu 12 miesięcy od publikacji RTS/ITS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będzie wprowadzany fazami na przestrzeni 9 miesięcy. Poniżej umieszczamy dokumenty zawierające opinię Komisji Europejskiej.

Annex
Communication to the Commision

O wszelkich nowych informacjach dotyczących raportowania transakcji SFT będziemy informować na bieżąco.
Ostatnia aktualizacja:16-01-2020 Do góry