Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aktualności

1 kwietnia 2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż 22 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Delegowane Komisji uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (dalej Rozporządzenie SFTR) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych (RTS).

Rozporządzenia Delegowane wejdą w życie dwudziestego dnia po ich publikacji w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 11 kwietnia 2019. Wymóg raportowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, dla podmiotów finansowych, rozpocznie się rok później, 13 kwietnia 2020 r. Co bardzo ważne, Artykuł 4 ust.1 Rozporządzenia SFTR, informujący o obowiązku zgłaszania transakcji, będzie miał zastosowanie po upływie 12, 15, 18 oraz 21 miesięcy, w zależności od rodzaju podmiotu objętego wymogiem raportowym. W Artykule 33 Rozporządzenia SFTR szczegółowo określono, które podmioty zostaną objęte obowiązkiem przekazywania danych SFT po upływie danej liczby miesięcy.

Poniżej umieszczamy link do bazy aktów prawnych Unii Europejskiej, w której opublikowano ww. Rozporządzenia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:081:FULL

Pragniemy podkreślić, że obecnie jesteśmy w trakcie prac, które mają na celu wdrożenie mechanizmu raportowego Repozytorium Transakcji SFT. We wrześniu tego roku planujemy udostępnić pełną dokumentację systemu (poszczególne elementy będziemy przekazywać wcześniej aby podmioty zainteresowane miały więcej czasu na dostosowanie), a w listopadzie - środowisko testowe.
System informatyczny Repozytorium Transakcji SFT będzie oparty na komunikatach ISO 20022 opracowanych przez ESMA oraz na komunikatach własnych KDPW.
Komunikaty opublikowane przez ESMA

8 sierpnia 2018 r.
Uprzejmie informujemy, iż 23 lipca 2018 r. Komisja Europejska zgłosiła uwagi do opublikowanych przez ESMA w marcu 2017 r. Standardów RTS/ITS.
Uwagi zgłoszone przez Komisję dotyczyły zapisów odnoszących się do wymogów używania standardów LEI i UTI oraz zwrotu stwierdzającego, że wymogi te zostaną zatwierdzone przez ESMA, co zgodnie z opinią Komisji pozostaje w jej zakresie obowiązków. W związku z tym Komisja, chcąc doprecyzować ww. informacje od strony prawnej, zgłosiła swoje uwagi, do których ESMA powinna się odnieść w ciągu sześciu tygodni.
Wobec powyższej informacji najbardziej prawdopodobne wydaje się, że wspomniane Standardy nie zostaną zatwierdzone w III kwartale 2018 roku. Jednocześnie przypominamy, że wymóg raportowania transakcji SFT zacznie obowiązywać w ciągu 12 miesięcy od publikacji RTS/ITS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będzie wprowadzany fazami na przestrzeni 9 miesięcy. Poniżej umieszczamy dokumenty zawierające opinię Komisji Europejskiej.

Annex
Communication to the Commision

O wszelkich nowych informacjach dotyczących raportowania transakcji SFT będziemy informować na bieżąco.
Ostatnia aktualizacja:05-04-2019 Do góry