Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Dokumentacja systemu

Diagramy przepływów komunikatów
auth.rlt.001.01 – przetwarzanie komunikatu
ESMA: Zasady walidacji danych i schematy XML ISO 20022 dla raportów SFT

 Komunikaty własne  KDPW, które będą uzupełnieniem komunikacji z Repozytorium Transakcji w ramach raportowania zgodnie z SFTR
Nazwa komunikatu Opis Pdf Schemat
auth.rlt.001.01 SFTR - Zakładanie relacji między podmiotem raportującym a stroną transakcji      
auth.ntf.001.01 SFTR - Komunikat notyfikacyjny      
* w dniu 27.04.2020 r. zmianie uległa struktura komunikatu auth.rtl.001.01.

 


Ostatnia aktualizacja:27-04-2020 Do góry