Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

W II kwartale 2018 r. KDPW planuje wdrożyć rozwiązanie systemowe, które pozwoli zastąpić obecną papierową komunikację z uczestnikami systemu rekompensat komunikacją elektroniczną. Dzięki temu uczestnicy systemu rekompensat będą przekazywali informacje o wysokości wpłat do systemu rekompensat oraz średniej wartości aktywów objętych ochroną systemu rekompensat do KDPW, w formie komunikatów opartych o standard XML, przez przeglądarkę internetową, za pośrednictwem administrowanego przez KDPW systemu komunikacji elektronicznej.

Zakres danych przekazywanych do KDPW pozostanie niezmieniony. Nowe rozwiązanie nie będzie wymagało od Uczestników instalacji dodatkowego oprogramowania, ani utrzymania infrastruktury informatycznej.

Nowe rozwiązanie zostanie wdrożone po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zmian w Regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat w zakresie sposobu wymiany danych. Planujemy trzymiesięczny okres dostosowawczy (rozpoczynający się od momentu wejścia w życie zmian do regulaminu).

Elektroniczna wymiana danych i dokumentów pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat będzie wymagała zawarcia z Krajowym Depozytem porozumienia w sprawie wzajemnej wymiany dokumentów dotyczących systemu rekompensat.
W I i II kwartale 2018 r. prowadzone są testy nowego rozwiązania z udziałem uczestników.
Szczegółowe informacje odnośnie testów oraz harmonogram dostępne są w zakładce Testy.

Komunikaty, kóre będą wykorzystywane w ramach obsługi komunikacji pomiędzy KDPW i uczestnikami systemu rekompensat
Ostatnia aktualizacja:10-04-2018 Do góry