Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Od 1 marca 2021 r., zgodnie z przepisami art. 32813 KSH, na żądanie spółki niepublicznej, której akcje są zarejestrowane w KDPW lub na żądanie jej akcjonariusza, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych są obowiązane udostępnić za pośrednictwem KDPW następujące informacje:
1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy), miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresy albo adresy do doręczeń akcjonariuszy spółki,
2) liczbę oraz ISIN akcji spółki posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy,
3) informację o ustanowieniu zastawu albo użytkowania na akcjach spółki, ze wskazaniem liczby i ISIN akcji objętych tym prawem oraz zastawnika albo użytkownika,
4) informację, czy na rachunku papierów wartościowych dokonano wzmianki o upoważnieniu zastawnika albo użytkownika do wykonywania prawa głosu z obciążonych akcji.
W związku z przepisami art. 32813 KSH Krajowy Depozyt prowadzi prace w celu przygotowania rozwiązania zapewniającego udostępnianie ww. informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej.
Przygotowywane rozwiązania systemowe zostaną wdrożone w dn. 17-18 kwietnia 2021 r.
W okresie 1 marca – 18 kwietnia 2021 r. udostępnianie informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej realizowane będzie za pomocą rozwiązania poza systemowego.
Ostatnia aktualizacja:30-11-2020 Do góry