Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Wypłaty transferowe pomiędzy Otwartymi Funduszami Emerytalnymi

KDPW obsługuje wypłaty transferowe pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi w związku ze zmianą funduszu przez jego członków. W ramach tego procesu, KDPW uczestniczy w przekazywaniu danych osobowych o członkach funduszy, którzy zdecydowali się na zmianę OFE oraz pośredniczy w transferze środków zgromadzonych na kontach członków funduszy. Wszystkie czynności związane z obsługą wypłat transferowych są wykonywane wyłącznie w oparciu o komunikaty elektroniczne, zaś rozrachunek pieniężny odbywa się w pieniądzu banku centralnego, w oparciu o salda pieniężne wyliczone na podstawie indywidualnych kwot transferowych.
Ponadto, KDPW wykonuje zadania związane z administrowaniem podstawową częścią Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa w Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. Przychodami Funduszu Gwarancyjnego są wpłaty dokonywane przez powszechne towarzystwa emerytalne oraz przychody z lokowania środków Funduszu.

Zgodnie z art. 188 a Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, KDPW sporządza roczne sprawozdanie finansowe z administrowania częścią podstawową Funduszu Gwarancyjnego, które w celu zatwierdzenia przedkłada Komisji Nadzoru Finansowego.
Ostatnia aktualizacja:15-11-2011 Do góry