Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się

Opłaty

Zgodnie z Regulaminem usługi, KDPW utrzymuje kod identyfikujący podmiotu prawnego na podstawie umowy zawartej z dniem rejestracji kodu na koncie internetowym. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony natomiast kod LEI wymaga corocznego odnawiania i po upływie terminu ważności do dnia odnowienia nie może być wykorzystywany do identyfikacji podmiotu prawnego. 

KDPW pobiera wyłącznie opłaty za nadanie i coroczne odnowienie kodu LEI, natomiast inne czynności związane z otwarciem oraz utrzymywaniem konta internetowego, a także z obsługą kodu LEI są bezpłatne. 

KDPW pobiera następujące opłaty:
 • z tytułu nadania kodu identyfikującego, na którą składa się:
  • opłata jednorazowa w wysokości 420 złotych netto oraz
  • opłata na rzecz GLEIF w wysokości 69 złotych netto*
 • z tytułu odnowienia kodu identyfikującego, na którą skałda się
  • opłata roczna w wysokości 280 złotych netto, wnoszona z góry przed odnowieniem kodu identyfikującego oraz 
  • opłata roczna na rzecz GLEIF w wysokości 69 złotych netto*

  Opłaty naliczane są w dniu akceptacji przez KDPW wniosku dotyczącego nadania albo odnowienia kodu LEI i wnoszone  wyłącznie w złotych.
  * wysokość opłaty na rzecz GLEIF: I kwartał 2017 r. - 78 zł netto, II kwartał 2017 r. - 77 zł netto, III kwartał 2017 r. - 73 zł netto, IV kwartał 2017 r. - 69 zł netto, I kwartał 2018 r. - 62 zł netto

  Opłata na rzecz GLEIF jest opłatą zmienną, ustalaną z góry na każdy kwartał kalendarzowy oraz publikowaną na stronie internetowej  KDPW nie później niż na 14 dni przed końcem kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał obowiązywania opłaty, pobierana jest w wysokości równowartości w złotych opłaty wyrażonej w USD, jaką KDPW wnosi na rzecz GLEIF.

  Wysokość, strukturę oraz sposób obliczania stawek opłat określa szczegółowo § 29 Regulaminu.

       Ostatnia aktualizacja:08-12-2017 Do góry