Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się

Opłaty

Zgodnie z Regulaminem usługi, KDPW utrzymuje kod identyfikujący podmiotu prawnego na podstawie umowy zawartej z dniem rejestracji kodu na koncie internetowym. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony natomiast kod LEI wymaga corocznego odnawiania i po upływie terminu ważności do dnia odnowienia nie może być wykorzystywany do identyfikacji podmiotu prawnego. 

KDPW pobiera wyłącznie opłaty za nadanie i coroczne odnowienie kodu LEI, natomiast inne czynności związane z otwarciem oraz utrzymywaniem konta internetowego, a także z obsługą kodu LEI są bezpłatne. 

KDPW pobiera następujące opłaty:
 • jednorazową opłatę z tytułu nadania kodu identyfikującego, w wysokości:
  • 482 zł netto (w tym 420 zł netto z tytułu nadania kodu oraz 62 zł netto* z tytułu opłaty rzecz GLEIF)
 • roczną opłatę z tytułu odnowienia kodu identyfikującego (wnoszoną z góry przed odnowieniem kodu), w wysokości
  • 342 zł netto (w tym 280 zł netto z tytułu odnowienia kodu oraz 62 złote netto* z tytułu opłaty na rzecz GLEIF)

  Opłaty naliczane są w dniu akceptacji przez KDPW wniosku dotyczącego nadania albo odnowienia kodu LEI i wnoszone  wyłącznie w złotych.
  * opłata na rzecz GLEIF jest opłatą zmienną, ustalaną z góry na każdy kwartał kalendarzowy oraz publikowaną na stronie internetowej KDPW nie później niż na 14 dni przed końcem kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał obowiązywania opłaty, pobierana jest w wysokości równowartości w złotych opłaty wyrażonej w USD, jaką KDPW wnosi na rzecz GLEIF. Opłata pobierana jest przez KDPW w wymiarze rocznym, wynoszącym w I kwartale 2018 r. 62 zł netto, w II kwartale 58 zł netto
   

  Wysokość, strukturę oraz sposób obliczania stawek opłat określa szczegółowo § 29 Regulaminu.

       Ostatnia aktualizacja:02-03-2018 Do góry