Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O kodzie LEI

Kod LEI
Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442, nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej.

Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW:

 


KDPW posiada status agencji kodującej akredytowanej przez GLEIF, uprawnionej do rejestrowania kodów identyfikujących w ramach Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) - światowego systemu identyfikacji podmiotów prawnych i stosuje zasady obowiązujące w ramach tego systemu w zakresie dotyczącym nadawania kodów identyfikujących, ich odnawiania oraz pobierania opłat.
KDPW jest jedynym polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI.


Zgodnie z zasadami światowego systemu identyfikacji podmiotów prawnych:

 • kod LEI jest standardem uznanym na całym świecie,
 • budowa kodu jest zgodna z normą ISO17442 oraz wytycznymi ROC, a kod nie posiada wbudowanego oznaczenia kraju, w którym został nadany,
 • kody LEI nadawane są wyłącznie przez agencje akredytowane przez GLEIF,
 • każdy podmiot prawny może posiadać wyłącznie jeden kod LEI,
 • do każdego kodu przypisane są dane referencyjne podmiotu, któremu kod został nadany, zgodne z właściwymi, publicznymi rejestrami, a wysoką jakość tych danych zapewnia agencja, kóra zarządza kodem,
 • informacje o nadanych kodach oraz o przypisanych im danych referencyjnych są udostępniane publicznie, bez opłat, przez agencje kodujące oraz GLEIF.

   

  No LEI no Trade - od stycznia 2018 r. brak kodu LEI będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia transakcji
   
  Dowiedz się więcej o kodzie LEI


 • Ostatnia aktualizacja:01-06-2017 Do góry