Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O kodzie LEI

Kod LEI
Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442, nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej.

Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW:

 


KDPW posiada status agencji kodującej akredytowanej przez GLEIF, uprawnionej do rejestrowania kodów identyfikujących w ramach Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) - światowego systemu identyfikacji podmiotów prawnych i stosuje zasady obowiązujące w ramach tego systemu w zakresie dotyczącym nadawania kodów identyfikujących, ich odnawiania oraz pobierania opłat.

KDPW jest jedynym polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI.
KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem aplikacji internetowej
 


Zgodnie z zasadami światowego systemu identyfikacji podmiotów prawnych:

 • kod LEI jest standardem uznanym na całym świecie,
 • budowa kodu jest zgodna z normą ISO17442 oraz wytycznymi ROC, a kod nie posiada wbudowanego oznaczenia kraju, w którym został nadany,
 • kody LEI nadawane są wyłącznie przez agencje akredytowane przez GLEIF,
 • każdy podmiot prawny może posiadać wyłącznie jeden kod LEI,
 • do każdego kodu przypisane są dane referencyjne podmiotu, któremu kod został nadany, zgodne z właściwymi, publicznymi rejestrami, a wysoką jakość tych danych zapewnia agencja, kóra zarządza kodem,
 • informacje o nadanych kodach oraz o przypisanych im danych referencyjnych są udostępniane publicznie, bez opłat, przez agencje kodujące oraz GLEIF.
 •  
  No LEI no Trade - od stycznia 2018 r. brak kodu LEI uniemożliwia zawieranie transakcji

  więcej o kodzie LEI  Ostatnia aktualizacja:22-05-2018 Do góry