Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Nadawanie kodów FISN

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako National Numebring Agencies (NNA) upoważniony jest do nadawania kodów FISN – Financial Instrument Short Name.
Sposób nadawania kodów FISN stworzony jest w oparciu o międzynarodowe standardy techniczne ISO 18774 (norma obecnie w trakcie głosowania) oraz wytyczne The Association of National Numbering Agencies (ANNA).
Krajowy Depozyt nadaje kody FISN tylko dla instrumentów, dla których nadaje kody ISIN.

FISN ma maksymalna długość 35 znaków alfanumerycznych i składa się z:
  • skróconej nazwy emitenta o maksymalnej długości 15 znaków alfanumerycznych,
  • „/” – jako separatora miedzy nazwą emitenta a opisem instrumentów finansowych,
  • opisu instrumentów finansowych o maksymalnej długości 19 znaków alfanumerycznych.

Stosowanie kodów FISN ma na celu ujednolicenie standardów na międzynarodowym rynku finansowym i jest cenne dla szerokiego zakresu funkcji przetwarzania papierów wartościowych w tym sprawozdań, potwierdzeń, działalności rozliczeniowej czy sprawozdawczości bankowej. Kody te będą powszechnie używane po uruchomieniu Target2-Securities.

Kody FISN
Prezentacja FISN
Ostatnia aktualizacja:12-02-2015 Do góry