Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Nadawanie kodów FISN

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako National Numebring Agencies (NNA) upoważniony jest do nadawania kodów FISN – Financial Instrument Short Name.
Sposób nadawania kodów FISN stworzony jest w oparciu o międzynarodowe standardy techniczne ISO 18774 oraz wytyczne The Association of National Numbering Agencies (ANNA).
KDPW nadaje kody FISN automatycznie wszystkim instrumentom, którym nadaje kody ISIN i CFI.

FISN ma maksymalna długość 35 znaków alfanumerycznych i składa się z:
  • skróconej nazwy emitenta o maksymalnej długości 15 znaków alfanumerycznych,
  • „/” – jako separatora miedzy nazwą emitenta a opisem instrumentów finansowych,
  • opisu instrumentów finansowych o maksymalnej długości 19 znaków alfanumerycznych.

Stosowanie kodów FISN ma na celu ujednolicenie standardów na międzynarodowym rynku finansowym i jest cenne dla szerokiego zakresu funkcji przetwarzania papierów wartościowych w tym sprawozdań, potwierdzeń, działalności rozliczeniowej czy sprawozdawczości bankowej. Kody te są powszechnie używane w ramach platformyTarget2-Securities.

Lista kodów FISN
Ostatnia aktualizacja:29-08-2017 Do góry