Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Nadawanie kodów ISIN i CFI

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako National Numbering Agency (NNA) upoważniony jest do nadawania kodów ISIN - International Securities Identification Number oraz kodów CFI - Classification of Financial Instruments. Kody te nadawane są instrumentom finansowym emitowanym przez uczestników KDPW, jak również podmioty nie będące uczestnikami Krajowego Depozytu, na podstawie odrębnych umów.

Do identyfikacji papierów wartościowych i instrumentów finansowych służy kod ISIN, który w sposób jednoznaczny określa dany instrument. Jest kodem unikalnym i nadawanym zgodnie ze standardem ISO 6166 oraz wytycznymi The Association of National Numbering Agencies, której to organizacji KDPW jest członkiem od 1994 roku, a od 1996 KDPW jest agencją kodującą.

Kod ISIN instrumentu finansowego jest ciągiem dwunastu znaków i składa się z:
  • przedrostka, którym jest dwuliterowe oznaczenie kodowe kraju zgodne z normą ISO 3166,
  • symbolu podstawowego, który składa się z dziewięciu znaków alfanumerycznych,
  • cyfry kontrolnej, obliczonej zgodnie z modułem dziesiętnym stosownie do postanowień normy ISO 6166.

Uczestnicy światowego rynku kapitałowego, posługując się kodami ISIN, mogą napotkać problem związany z szybką identyfikacją typu instrumentu. W związku z tym został wprowadzony jednolity standard klasyfikacji instrumentów finansowych - kod CFI. Jest kodem opisującym dany instrument i nie jest kodem unikalnym. Jest ciągiem sześciu znaków i jest oznaczeniem nadawanym zgodnie ze standardem ISO 10962.
Ostatnia aktualizacja:12-02-2015 Do góry