Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje i wzory dokumentów

Dostęp do aplikacji Nadawanie kodów ISIN mogą uzyskać wyłącznie podmioty prowadzące rejestry akcjonariuszy.
Zainteresowane podmioty powinny złożyć wniosek o przyznanie statusu AGENTA NUMERUJĄCEGO:
Wniosek w sprawie przyznania statusu AGENTA NUMERUJĄCEGO - wzór

Warunki świadczenia usługi oraz relację umowną miedzy KDPW a Agentem określa wzorzec umowny – Regulamin nadawania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów ISIN, CFI, FISN, który obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Ostatnia aktualizacja:12-02-2021 Do góry