Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

KDPW prowadzi prace mające na celu zwiększenie stopnia standaryzacji obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz dostosowanie tej obsługi do standardów i norm międzynarodowych. Intencją KDPW jest wypracowanie dla polskiego rynku kapitałowego rozwiązań, które będą spełniały oczekiwania wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesy związane z obsługą zdarzeń korporacyjnych oraz będą jak najszerszą implementacją praktyk i standardów międzynarodowych w tym zakresie.

18 listopada 2013 r. wprowadzone zostały zmiany obejmujące następujące zdarzenia korporacyjne zaliczane, zgodnie ze standardami Corporate Actions Joint Working Group przy ECSDA do obowiązkowych reorganizacji (mandatory reorganisations), - tzw. I grupa:
  • Asymilacja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN,
  • Konwersja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN,
  • Podział papierów wartościowych (split),
  • Zmiana wartości nominalnej papierów wartościowych.

 

Zmiany polegają na uzupełnieniu obecnego sposobu komunikacji pomiędzy KDPW a uczestnikami o nowe rozwiązania oparte o wymianę informacji w formie wystandaryzowanych komunikatów elektronicznych zgodnych z normą ISO20022. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd KDPW, uczestnik otrzyma komunikaty elektroniczne informujące o realizowanym zdarzeniu korporacyjnym.

Informacje niezbędne do dostosowania Państwa systemów informatycznych do odbioru komunikatów znajdują się w zakładce Narzędzia IT
{Title}
{Description}
Ostatnia aktualizacja:15-11-2013 Do góry