Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Narzędzia IT

 • W ramach obsługi prawa poboru wykorzystywane będą komunikaty ISO20022 z obszaru „Securities Events” w wariancie 001, wersja 03.
 • Informacje na temat budowy komunikatów ISO20022, w tym również budowy nagłówka komunikatów ISO02022 — Business Application Header (BAH), wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną publikowane są na stronie internetowej: www.iso20022.org
 • Listę komunikatów wraz z linkami do struktur i przykładami prezentujemy w zakładce  kdpw_stream/ komunikaty xml

Szczegółowa specyfikacja komunikatów wykorzystywanych w obsłudze prawa poboru  

Lista kodów statusów i błędów w komunikatach XML w systemie kdpw_stream z obszaru zdarzeń korporacyjnych zgodnych z normą ISO20022


Ogólne informacje dot. komunikatów ISO20022 wysyłanych i odbieranych przez kdpw_stream w ramach obsługi prawa poboru:
 1. Koperta łącząca Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022 Zgodnie z normą ISO20022 każdy komunikat (Business Message) składa się z dwóch elementów
  • Komunikatu ISO 20022 (ISO 20022 Message) i poprzedzającego go
  • Nagłówka Biznesowego (Business Application Header – BAH).
  Nazwa elementu (tagu XML) stanowiącego „kopertę” łączącą Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022 jest określana przez daną sieć wymiany informacji, a oba elementy (Nagłówek Biznesowy i KomunIkat ISO 20022) muszą być bliźniaczymi tagami XML. W przypadku komunikatów ISO20022 wysyłanych i odbieranych przez kdpw_stream w ramach obsługi zdarzenia prawa poboru tag łączący Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022 będzie miał nazwę „RequestPayload”.
 2. W polach z datą dopuszczalne jest stosowanie oznaczeń kodowych:
  • ONGO – data będzie wskazana na późniejszym etapie procesu,
  • UKWN – data nie jest znana lub nie została ustalona,
 3. Dopuszczalne jest stosowanie oznaczeń kodowych w polu <GncCshPricPdPerPdct>
  • UKWN – cena nie jest znana lub nie została ustalona.
 4. Identyfikatory wysyłanych komunikatów są unikalne w ramach całego cyklu życia definiowanego prawa poboru, a ich numeracja będzie rosnąca.
 5. Polskie znaki diakrytyczne (ąęść itd.); stosowane będą w polach opisowych (informacja dodatkowa) i w nazwach spółek. Nie powinny być jednak używane we wszelkiego rodzaju identyfikatorach (np. identyfikator zdarzenia, komunikatu, beneficial owner’a).
 6. W zakresie kodowania komunikatów wejściowych i wyjściowych zgodnych z ISO 20022 kdpw_stream zawsze generuje komunikaty kodowane w UTF-8 i zapewnia obsługę komunikatów wejściowych kodowanych w UTF-8, co jest zgodne z normą ISO20022.
 7. Nie zakłada się zmiany zasad generowania wyciągów.

Komunikaty wykorzystywane w obsłudze prawa poboru podzielone zostały na dwie grupy:

Komunikaty wykorzystywane w obsłudze dystrybucji praw – RHDI (pierwszego zdarzenia obsługiwanego w procesie realizacji prawa poboru:

 • seev.031.001.03 - Corporate Action Notification
 • seev.035. 001.03 - Corporate Action Movement Preliminary Advice
 • seev.036. 001.03 - Corporate Action Movement Confirmation
 • seev.039. 001.03 - Corporate Action Cancellation Advice

Komunikaty wykorzystywane w obsłudze wezwania do wykonania praw –EXRI (drugiego zdarzenia obsługiwanego w procesie realizacji prawa poboru):

 • seev.031.001.03 - Corporate Action Notification
 • seev.033.001.03 - Corporate Action Instruction
 • seev.034.001.03 - Corporate Action Instruction Status Advice
 • seev.035.001.03 - Corporate Action Movement Preliminary Advice
 • seev.036.001.03 - Corporate Action Movement Confirmation
 • seev.039.001.03 - Corporate Action Cancellation Advice
 • seev.040.001.03 - Corporate Action Instruction Cancellation Request
 • seev.041.001.03 - Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice

Dodatkowe informacje dotyczące zdarzeń RHDI i EXRI będa przekazywane przy pomocy komunikatu tekstowego seev.038.001.03.

 

      Ostatnia aktualizacja:21-06-2017 Do góry