Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

KDPW prowadzi obsługę realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych. Jednym ze zdarzeń korporacyjnych powodujących powstanie po stronie emitenta zobowiązania wobec właścicieli papierów wartościowych jest podwyższenie kapitału spółki poprzez emisje nowych akcji i zaoferowanie ich akcjonariuszom w drodze subskrypcji zamkniętej – prawa poboru.


Obowiązki oraz sposób postępowania Emitenta w procesie realizacji prawa poboru został szczegółowo opisany w
 Informatorze dla polskich emitentów papierów wartościowych- Realizacja prawa poboru

Trial License has expired!
Evaluation Version (© 2012 AMREIN ENGINEERING AG)


Automatyzacja obsługi prawa poboru w obszarze wymiany informacji pomiędzy KDPW i uczestnikami
W 2014 r. KDPW wprowadził automatyzację obsługi prawa poboru na bazie normy ISO20022 w obszarze wymiany informacji pomiędzy KDPW i uczestnikami, co pozwoliło usprawnić ten proces i wyeliminować dokumentację papierową. Nowe rozwiązania w zakresie realizacji procesu obsługi prawa poboru zostały opracowane na podstawie międzynarodowych rekomendacji, standardów i praktyk dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz rekomendacji polskiej grupy roboczej National Market Practice Group Corporate Action (CA NMPG PL).

Proces podzielono na dwa etapy, w których definiowanie są dwa odrębne zdarzenia korporacyjne, tj.: 
  • dystrybucja praw – RHDI
  • wezwanie do wykonania praw – EXRI

 

Obsługa realizacji prawa poboru oparta jest o emisję JPP o danym kodzie ISIN. W pierwszym zdarzeniu następuje dystrybucja uprawnień (RHDI), czyli tzw. Interim Security (JPP), gdzie podstawą definiowania zdarzenia jest papier wartościowy dający prawo poboru, natomiast realizacja uprawnienia (EXRI) jest oparta o dystrybuowane w zdarzeniu pierwszym JPP - definiowanie zdarzenia korporacyjnego oparte jest na kodzie ISIN JPP.

 

Ostatnia aktualizacja:21-06-2017 Do góry