Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

KDPW prowadzi obsługę realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych. Jednym ze zdarzeń korporacyjnych powodujących powstanie po stronie emitenta zobowiązania wobec właścicieli papierów wartościowych jest podwyższenie kapitału spółki poprzez emisje nowych akcji i zaoferowanie ich akcjonariuszom w drodze subskrypcji zamkniętej – prawa poboru.


Obowiązki oraz sposób postępowania Emitenta w procesie realizacji prawa poboru został szczegółowo opisany w
 Informatorze dla polskich emitentów papierów wartościowych- Realizacja prawa poboru

{Title}
{Description}


Automatyzacja obsługi prawa poboru w obszarze wymiany informacji pomiędzy KDPW i uczestnikami
Do tej pory obsługa prawa poboru prowadzona była z wykorzystaniem systemu kdpw_stream i dokumentów tradycyjnych. 3 lutego 2014 r. KDPW wprowadził automatyzację obsługi tego zdarzenia na bazie normy ISO20022 w obszarze wymiany informacji pomiędzy KDPW i uczestnikami, co pozwoliło usprawnić ten proces i wyeliminować dokumentację papierową. Nowe rozwiązania w zakresie realizacji procesu obsługi prawa poboru zostały opracowane na podstawie międzynarodowych rekomendacji, standardów i praktyk dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz rekomendacji polskiej grupy roboczej National Market Practice Group Corporate Action (CA NMPG PL).

Proces podzielono na dwa etapy, w których definiowanie są dwa odrębne zdarzenia korporacyjne, tj.: 
  • dystrybucja praw – RHDI

Zdarzenie zdefiniowane w normie ISO 20022 jako: „The distribution of intermediate securities or privilege that gives the holder the right to take part in a future event.” 

  • wezwanie do wykonania praw – EXRI

Zdarzenie zdefiniowane w normie ISO 20022 jako: “Call or exercise on nil paid securities or intermediate securities resulting from an intermediate securities distribution (RHDI). This code is used for the second event, when an intermediate securities' issue (rights/ coupons) is composed of two events, the first event being the distribution of intermediate securities.”
Obsługa realizacji prawa poboru oparta jest o emisję JPP o danym kodzie ISIN. W pierwszym zdarzeniu następuje dystrybucja uprawnień (RHDI), czyli tzw. Interim Security (JPP), gdzie podstawą definiowania zdarzenia jest papier wartościowy dający prawo poboru, natomiast realizacja uprawnienia (EXRI) jest oparta o dystrybuowane w zdarzeniu pierwszym JPP - definiowanie zdarzenia korporacyjnego oparte jest na kodzie ISIN JPP.

Ostatnia aktualizacja:03-02-2014 Do góry