Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się

Korespondencja

11 kwietnia 2017 r. 
SCP/ZW/3/2017 - dot. wdrożeń w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP związanych z pierwszym etapem dostosowań do wymogów CSDR oraz standaryzacją obsługi zdarzeń korporacyjnych w oparciu o normę ISO20022 (22-23 kwietnia 2017 r.)
wzór U39 - Zgoda na uczestniczenie w rozrachunkach przeprowadzanych bez konieczności potwierdzenia ich warunków przez uczestnika

10 kwietnia 2017 r.
 
BD/ZW/491/2017 - informacja o publikacji zmian w regulacjach w związku z realizacją pierwszego etapu dostosowywania działalności KDPW do wymogów wynikających z rozporządzenia CSDR oraz ze zmianami w systemie informatycznym KDPW wdrażanymi w ramach wiosennego okna wdrożeniowego 2017, w tym związanymi z wypłatą świadczeń

20 stycznia 2017 r.
 
DO/ZW/146/2017 - dot.: organizacji testów w zakresie wypłaty świadczeń

16 grudnia 2016 r.
 
DO/ZW/1854/2016 - dot.: aktualizacji schematu komunikatu dscl.ins.001.01 w związku ze zmianą w zakresie kontroli numeru PESEL

8 grudnia 2016 r.
 
DO/ZW/1818/2016 - dot.: organizacji testów w zakresie wypłaty świadczeń

9 listopada 2016 r. 
DO/ZW/1665/2016 - dot.: zasad obsługi zdarzeń w zakresie wypłaty świadczeń w okresie okołowdrożeniowym

18 października 2016 r.
 
DO/ZW/1568/2016 - dot.: obsługi procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund - wprowadzenie nowego pola tekstowego w instrukcji seev.033.001.03, BnfclOwnrTpChng// umożliwiającego wskazanie czy ujawnienie uprawnionego związane jest ze zmianą grupy podatkowej (z osób fizycznych na prawne lub odwrotnie)
WTRC - Quick Refund - obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund – Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream - wersja 1.2 z zaznaczeniem zmian w stosunku do wersji 1.1

14 października 2016 r. 
DO/ZW/1553/2016 - dot.: rozszerzenia funkcjonalności Quick Refund oraz zmian w zakresie identyfikacji uprawnionych
DSCL - Przekazywanie danych uprawnionych z papierów wartościowych- Zasady wymiany komunikatów własnych w systemie kdpw_stream - wersja 2.1 z zaznaczeniem zmian w stosunku do wersji 2.0
WTRC - Quick Refund - obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund – Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream - wersja 1.1 z zaznaczeniem zmian w stosunku do wersji 1.0

30 września 2016 r. 
SCP/ZW/12/2016 - informacja dot. wdrożenia zmian w zakresie standaryzacji obsługi zdarzeń korporacyjnych, w tym implementacji wymiany informacji w oparciu o normę IS020022, zaproszenie na spotkanie - 19 października 2016 r. godz. 11:00

7 czerwca 2016 r. 
SCP/ZW/5/2016 - zaproszenie na spotkanie dotyczące prac projektowych prowadzonych w zakresie standaryzacji obsługi zdarzeń korporacyjnych, w tym implementacji wymiany informacji w oparciu o normę IS020022 - 16 czerwca 2016 r. godz. 12:00

21 marca 2016 r. 
DO/ZW/483/2016 - materiał dot. zasad wymiany komunikatów zdarzeń korporacyjnych dotyczących obsługi papierów dłużnych (INTR, REDM, MCAL, WTRC - Quick Refund) oraz aktualizacja dokumentów z grudnia 2015 r. (DVCA, CAPG, WTRC-Relief at Source, DSCL)
INTR-MAND- wypłata odsetek od obligacji, listów zastawnych i certyfikatów strukturyzowanych - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v.1.0,
REDM-MAND - całościowy wykup papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych i certyfikatów strukturyzowanych) w terminie zapadalności - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v.1.0,
MCAL-MAND - całościowy, przedterminowy wykup papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych i certyfikatów strukturyzowanych) na żądanie emitenta – Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v.1.0,
WTRC - Quick Refund - obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund – Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v.1.0.
Wykaz zmian pomiędzy v.1.0 i v.2.0 dokumentacji dot. procesów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych (tryb rejestracji zmian)
DVCA-MAND- wypłata dywidendy pieniężnej - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream,
CAPG-MAND - wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych (CAPG) - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream
WTRC-Relief at Source - Obsługa procesu certyfikacji podatkowej - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream
DSCL - Przekazywanie danych uprawnionych z papierów wartościowych- Zasady wymiany komunikatów własnych w systemie kdpw_stream 

16 grudnia 2015 r. 
DO/ZW/1776/2015 - materiał dot. zasad wymiany komunikatów zdarzeń korporacyjnych związanych z wypłatą świadczeń (DVCA, CAPG, WTRC, DSCL)
DVCA-MAND- wypłata dywidendy pieniężnej - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream,
CAPG-MAND - wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych (CAPG) - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream
WTRC-Relief at Source - Obsługa procesu certyfikacji podatkowej - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream
DSCL - Przekazywanie danych uprawnionych z papierów wartościowych- Zasady wymiany komunikatów własnych w systemie kdpw_stream 
Ostatnia aktualizacja:12-04-2017 Do góry