Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych w zakresie wypłaty świadczeń

W ramach podjętych przez Krajowy Depozyt działań związanych z rozwojem oraz oferowaniem nowych usług w zakresie standaryzacji obsługi i automatyzacji procesów związanych z realizacją zdarzeń korporacyjnych, w tym implementacji wymiany informacji w oparciu o normę ISO20022 sukcesywnie wprowadzane są zmiany dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Obecne realizowane są prace projektowe związane z obsługą wypłaty świadczeń z papierów wartościowych emitentów krajowych i zagranicznych.

W pierwszej kolejności planowane jest wprowadzenie standaryzacji i automatyzacji
 • procesów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych:
  • wypłata dywidendy pieniężnej - kod zdarzenia: DVCA,
  • wypłata dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – kod zdarzenia: CAPG,
  • obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Relief at Source - kod zdarzenia: WTRC,
  • obsługa identyfikacji podatkowej uprawnionych z papierów wartościowych, realizowana z wykorzystaniem komunikatów własnych KDPW (DSCL - Disclosure Instruction).
 • oraz procesów dotyczących obsługi papierów dłużnych:
  • wypłata odsetek od obligacji, listów zastawnych i certyfikatów strukturyzowanych - kod zdarzenia: INTR,
  • całościowy wykup papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych i certyfikatów strukturyzowanych) w terminie zapadalności - kod zdarzenia: REDM,
  • całościowy, przedterminowy wykup papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych i certyfikatów strukturyzowanych) na żądanie emitenta - kod zdarzenia: MCAL,
  • obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund - kod zdarzenia: WTRC.

Wdrożenie zmian związanych z obsługą zdarzeń korporacyjnych w oparciu o normę ISO20022, które są przedmiotem niniejszego projektu jest obligatoryjne dla wszystkich Uczestników KDPW.

Dokumenty opisujące zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream:
przykłady komunikatów prezentowane w zamieszczonej poniżej dokumentacji mają charakter poglądowy; zmiany w systemach informatycznych powinny bazować na schematach komunikatów ISO20022 publikowanych w zakładce kdpw_stream i na stronie internetowej www.iso20022.org

DVCA-MAND- wypłata dywidendy pieniężnej - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v. 2.1**,
CAPG-MAND - wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych (CAPG) - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v. 2.0,
WTRC-Relief at Source - Obsługa procesu certyfikacji podatkowej - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v. 2.0,
DSCL - Przekazywanie danych uprawnionych z papierów wartościowych- Zasady wymiany komunikatów własnych w systemie kdpw_stream v. 2.1,
* w zakładce Korespondencja dostępna jest v. 2.1 dokumentacji dot. procesów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych w trybie rejestracji zmian, zawierająca wykaz zmian pomiędzy v.2.0 i v.2.1
**20 kwietnia 2017 r. w związku z prowadzonymi testami, wprowadzono zmianę w dokumentacji zdarzenia DVCA, polegającą na dodaniu aneksu opisującego dodatkowe zasady w przypadku dywidendy wypłacanej przez spółki węgierskie

INTR-MAND- wypłata odsetek od obligacji, listów zastawnych i certyfikatów strukturyzowanych - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v.1.0,
REDM-MAND - całościowy wykup papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych i certyfikatów strukturyzowanych) w terminie zapadalności - Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v.1.1,**
MCAL-MAND - całościowy, przedterminowy wykup papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych i certyfikatów strukturyzowanych) na żądanie emitenta – Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v.1.1,**
WTRC - Quick Refund - obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund – Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream v.1.2.
* w zakładce Korespondencja dostępna jest v. 1.2 dokumentacji dot. obsługi procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund w trybie rejestracji zmian, zawierająca wykaz zmian pomiędzy v.1.1 i v.1.2
** 11 kwietnia 2017 r. w związku z prowadzonymi testami, wprowadzono zmianę w dokumentacji zdarzeń REDM i MCAL, polegającą na korekcie struktury jednego z pól Maturity Date <MtrtyDt> w sekcji Underlying Security 
 

Struktury komunikatów DSCL oraz przykładowe komunikaty DVCA, WTRC, CAPG, INTR, REDM oraz MCAL

Prezentacja ze spotkania z uczestnikami w dn 19 października 2016

Ostatnia aktualizacja:20-04-2017 Do góry