Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opłaty

Za korzystanie z usługi KDPW pobiera od emitenta, zgodnie z pkt 5.8 Tabeli opłat do Regulaminu KDPW (część „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”) opłatę miesięczną w wysokości 1500 zł netto. 
Opłata za wykorzystanie aplikacji KDPW, pobierana jest niezależnie od organu spółki, który wykorzystuje aplikację i od liczby przeprowadzonych w danym miesiącu kalendarzowym głosowań.
Ostatnia aktualizacja:02-04-2021 Do góry