Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje

Sposób świadczenia usługi został uregulowany w nowym § 142e Regulaminu KDPW oraz § 190ca i 190cb Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Za korzystanie z usługi KDPW pobiera od emitenta opłatę, zgodnie z pkt 5.8 Tabeli opłat do Regulaminu KDPW (część „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”).
Ostatnia aktualizacja:02-04-2021 Do góry