Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Korespondencja

 
28 czerwca 2019 r.

DO/ZW/669/2019 - dot. wdrożeń w systemach informatycznych KDPW w dniu 1 lipca 2019 r.
 
24 czerwca 2019 r.

RT/ZW/199/2019 - informacja o zmianach umożliwiających agentom emisji zawarcie z KDPW, w imieniu emitenta, umowy o nadanie i utrzymywanie kodu LEI oraz o szczególnych uprawnieniach wynikających z takiej umowy

7 czerwca 2019 r.

DO/ZW/606/2019 - informacje o warunkach prowadzenia ww. testów

6 czerwca 2019 r.

BD/ZW/585/2019 - informacja o opublikowaniu zmian w regulacjach KDPW, które wprowadzają rozwiązania związane z rejestracją niepublicznych papierów wartościowych

3 czerwca 2019 r.
DO/ZW/574/2019 - informacje o wysokości i zasadach naliczania opłat związanych z procesami rejestracji papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji oraz operacjami związanymi z obsługą wypłat świadczeń pieniężnych wykonywanymi za pośrednictwem agenta płatniczego

31 maja 2019 r.
DO/ZW/562/2019 - informacja o terminie (10 czerwca 2019 r.) i warunkach testów
wzór zgłoszenia udziału w testach

31 maja 2019 r.

DO/ZW/561/2019 - informacja o strukturze komunikatu xml służącego do obsługi procesu wypłat świadczeń pieniężnych wykonywanego za pośrednictwem agenta płatniczego (import danych z pliku w aplikacji internetowej)

14 maja 2019 r.
DO/ZW/506/2019 - informacja o spotkaniu informacyjnym dla uczestników KDPW - 23 maja br., o godz. 10:00
Obsługa niepublicznych papierów wartościowych w systemie depozytowym KDPW - prezentacja ze spotkania informacyjnego dla uczestników KDPW w dniu 23 maja 2019 r.

29 marca 2019 r.

DO/ZW/361/2019 - publikacja informacji o strukturach komunikatów xml służących do obsługi procesu rejestracji papierów wartościowych wykonywanej za pośrednictwem agenta emisji (import danych z pliku w aplikacji internetowej).


28 marca 2019 r.

DO/ZW/350/2019 - informacje dot. planowanych stawek opłat jakie będą stosowane przez KDPW w związku z obsługą niepublicznych papierów wartościowych w systemie Krajowego Depozytu


1 marca 2019 r.

DO/ZW/255/2019 - materiały informacyjne dotyczące obsługi procesów związanych z obsługą niepublicznych papierów wartościowych w systemie Krajowego Depozytu

Zagadnienie regulacyjne* związane z dostosowaniem zasad funkcjonowania systemu depozytowego do wchodzących z dniem 1 lipca 2019 r. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
* materiał został zaktualizowany w dniu 5 czerwca 2019 r., wersja 1.1
Proces rejestracji papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji
* materiał został zaktualizowany w dniu 5 czerwca 2019 r., wersja 1.1
Obsługa wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem funkcji agenta płatniczego
Przekazywanie danych umożliwiających KDPW publikację informacji o zadłużeniu emitentów

15 stycznia 2019 r.

DO/ZW/89/2019 - zaproszenie na spotkanie dot. rozwiązań, które zostaną wprowadzone przez KDPW w zakresie obsługi niepublicznych papierów wartościowych wraz z wejściem w życie nowych przepisów prawa

 

Ostatnia aktualizacja:01-07-2019 Do góry