Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Dyspozycje stałe

Uczestnicy KDPW mają możliwość definiowania w formie dyspozycji stałych, zleceń rozrachunku wystawianych przez Krajowy Depozyt, z określoną częstotliwością i w określonym czasie.

Dyspozycje stałe mogą być zdefiniowane jedynie dla zleceń rozrachowywanych na zasadzie FoP (niepłatnych). Zlecenia rozrachunku są generowane w systemie KDPW wyłącznie w imieniu strony rozrachunku będącej dostawcą papierów wartościowych Jeżeli operacja będąca przedmiotem dyspozycji stałej będzie wymagała zestawienia, to wygenerowane zlecenie będzie oczekiwać na stosowne zlecenie ze strony kontrahenta przyjmującego papiery wartościowe (wyjątek stanowią operacje, związane z obsługą zabezpieczeń kredytu technicznego udzielanego przez Narodowy Bank Polski, które nie wymagają zestawiania). Zlecenia rozrachunku, tworzone na podstawie dyspozycji stałych, generowane są na zamknięciu dnia księgowego. Zlecenia zawsze są generowane na następny dzień rozrachunkowy w stosunku do daty utworzenia.

Dyspozycje stałe ze względu na czas trwania zlecenia, można podzielić na: 
  • zamknięte – ograniczone datą rozpoczęcia i zakończenia;
  • otwarte – ograniczone tylko datą rozpoczęcia (bez daty zakończenia)
Dyspozycje stałe mogą być realizowane z różnymi częstotliwościami:
  • DAIL – dzienną;
  • WEEK – tygodniową;
  • MNTH – miesięczną.

Regulacje:
Zasady wprowadzenia przez uczestnika do systemu kdpw_stream dyspozycji stałej zostały opisane w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł drugi, Dział 1, §31)

Narzędzia IT:
Dyspozycje stałe w systemie kdpw_stream są realizowane po przesłaniu poprawnego komunikatu sese.sgo.001.02.
Struktury komunikatów dostępne są w zakładce: kdpw_stream/wymogi dla uczestników

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:03-03-2020 Do góry