Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Dyspozycje stałe

Uczestnicy KDPW mają możliwość definiowania w formie dyspozycji stałych, zleceń wykonania instrukcji rozrachunkowej z określoną częstotliwością i w określonym czasie.
Zlecenia stałe mogą być zdefiniowane jedynie dla instrukcji rozrachowywanych na zasadzie FoP (niepłatnych). Zlecenia stałe są generowane w systemie KDPW wyłącznie w imieniu strony rozrachunku będącej dostawcą papierów wartościowych, przy czym jeżeli operacja będąca przedmiotem dyspozycji stałej będzie wymagała zestawienia, to wygenerowana instrukcja będzie oczekiwać na stosowną instrukcję ze strony kontrahenta przyjmującego papiery wartościowe (wyjątek stanowią operacje, związane z obsługą zabezpieczeń kredytu technicznego udzielanego przez Narodowy Bank Polski, które nie wymagają zestawiania).
Dyspozycje stałe ze względu na czas trwania zlecenia, można podzielić na: 
  • zamknięte – ograniczone datą rozpoczęcia i zakończenia;
  • otwarte – ograniczone tylko datą rozpoczęcia (bez daty zakończenia)
Dyspozycje stałe mogą być realizowane z różnymi częstotliwościami:
  • DAIL – dzienną;
  • WEEK – tygodniową;
  • MNTH – miesięczną.


Narzedzia IT:
Definiowanie dyspozycji stałych realizowanych w systemie kdpw_ stream jest możliwe za pomocą komunikatu sese.sgo.001.02.
Uczestnicy systemu kdpw_stream mogą uzyskać listę aktywnych dyspozycji stałych w formie komunikatu XML. Usługa ta jest realizowana w oparciu o komunikat dyspozycji stałej (sese.sgo.001.02, typ komunikatu STAT), a w odpowiedzi uczestnik otrzyma komunikat XML (semt.sgo.001.02) z aktywną listą dyspozycji stałych.
Instrukcje rozrachunkowe są tworzone na podstawie zleceń stałych w fazie W na wieczornej technicznej sesji rozrachunkowej w systemie depozytowym.
Dyspozycje stałe są generowane zawsze na następny dzień rozrachunkowy w stosunku do daty utworzenia. 
Struktury komunikatów dostępne są w zakładce: kdpw_stream/wymogi dla uczestników

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:27-04-2017 Do góry