Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Hold-release

Mechanizm "hold-release" usprawnia proces zestawiania zleceń rozrachunku, umożliwia wcześniejsze zestawienie i potwierdzenie warunków rozrachunku niezależnie od posiadanych środków i kierowanie zleceń do rozrachunku, gdy te środki są już zapewnione. 
„Hold-release” jest technicznym instrumentem mającym na celu: 
  • umożliwienie jak najwcześniejszego zestawiania zleceń rozrachunku, 
  • stosowanie jednego zlecenia w celu zestawienia i ostatecznego rozrachunku, 
  • rozdzielenie procesu zestawiania zleceń od procesu weryfikacji dostępności środków pieniężnych i papierów wartościowych niezbędnych do rozrachunku.

"Hold-release” jest realizowany poprzez nadawanie zestawionym zleceniom rozrachunku statusu: 
  • „Hold” (Wstrzymaj) – w celu wstrzymania rozrachunku transakcji, którego dotyczy zlecenie. Wstrzymany powinien być przede wszystkim rozrachunek tych transakcji, dla których nie ma pewności co do pokrycia w papierach wartościowych lub środkach pieniężnych.
  • „Release” (Realizuj) – w celu realizacji rozrachunku transakcji.

Stosowanie „hold-release” jest możliwe:
  • W systemie RTGS granicznym punktem, do którego można wstrzymywać lub zwalniać zlecenia w systemie RTGS jest moment skierowania zlecenia do rozrachunku w systemie RTGS
  • W systemie MB, granicznym punktem do którego można zwolnić zlecenie rozrachunku jest początek sesji rozrachunkowej.
  • Uczestnicy każdorazowo są informowani o zmianie statusu zlecenia w związku z przesłaniem przez siebie lub kontrpartnera zlecenia modyfikującego.

"Hold-release” daje możliwość wstrzymywania i zwalniania zleceń skierowanych do RTGS oraz możliwość przejścia ze stanu „Hold” na „ Release” w przypadku zleceń skierowanych do systemu wielosesyjnego. Funkcjonalność ta ma zastosowanie tylko w przypadku zleceń rozrachunku podlegających procesowi zestawiania.

Regulacje:
Zasady wstrzymywania rozrachunku przez uczestnika w systemie kdpw_stream zostały opisane w Regulaminie KDPW (Dział IV, Rozdział 1, § 93 i 95 oraz w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł drugi, Dział 1, § 33)

Narzędzia IT:
Wstrzymanie lub zwolnienie do rozrachunku zlecenia w systemie kdpw_stream jest realizowane po przesłaniu poprawnego komunikatu sese.tec.001.02.
Struktury komunikatów dostępne są w zakładce: kdpw_stream/wymogi dla uczestników
Ostatnia aktualizacja:09-03-2020 Do góry