Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wzbogacanie instrukcji

Uczestnicy KDPW mają możliwość zmiany niektórych elementów przesłanych wcześniej w instrukcji rozrachunku. Funkcja ta jest realizowana przez tzw. „wzbogacanie instrukcji”. Powyższy mechanizm polega na dostarczeniu do Krajowego Depozytu instrukcji technicznej wskazującej instrukcję rozrachunku, podlegającą wzbogaceniu oraz te pola, które mają ulec zmianie lub uzupełnieniu z jednoznacznym określeniem nowej treści tych pól.

 Poprawne instrukcje wzbogacania zmieniają wartości wybranych pól we wzbogaconej instrukcji rozrachunku.

 Wzbogacanie instrukcji rozrachunku ma na celu:

 

  • naprawę instrukcji rozrachunku w przypadku, gdy kontrola merytoryczna instrukcji zakończyła się wynikiem negatywnym, 
  • modyfikację instrukcji rozrachunku przyjętej do rozliczenia w sytuacji, gdy instrukcja jest już poprawnej kontroli merytorycznej.

Uczestnik może dokonać wzbogacenia każdej instrukcji rozrachunku, w której jest stroną rozrachunku. Po ustaleniu zgodności instrukcji rozrachunku wprowadzonej przez uczestnika do systemu depozytowego z instrukcją rozrachunku wprowadzoną do tego systemu przez drugą stronę rozrachunku, uczestnik może dokonać jej wzbogacenia wyłącznie w zakresie dotyczącym danych, które nie były podstawą ustalenia zgodności obu tych instrukcji.

 

Regulacje
Zasady wzbogacania instrukcji rozrachunku zostały opisane w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Dział 2 § 38).

Narzędzia IT
Wzbogacenie instrukcji rozrachunku w systemie kdpw_stream jest realizowane poprzez  przesłanie poprawnego komunikatu sese.enr.001.02.
Po weryfikacji poprawności otrzymanego komunikatu, do nadawcy przesłany jest komunikat ze statusem instrukcji wzbogaconej i ewentualnym kodem i opisem błędu.

 

Ostatnia aktualizacja:20-04-2017 Do góry