Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zestawianie instrukcji

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje funkcjonalność zestawiania instrukcji rozrachunku.
Zestawianie instrukcji polega na przesłaniu przez strony rozrachunku zgodnych instrukcji rozrachunku. Dotyczy to instrukcji przesyłanych przez Uczestników, które mogą być rozrachowywane na zasadzie DvP (płatnych) lub FoP (niepłatnych). W przypadku instrukcji niepłatnych nie wypełnia się w instrukcji rozrachunku pól: wartość i waluta rozrachunku.

Kryteria zestawiania:
 • Typ instrukcji

 • Kod operacji

 • Kod ISIN papierów wartościowych

 • Liczba papierów wartościowych

 • Data transakcji

 • Data rozrachunku

 • System rozrachunku

 • Kody instytucji, stron rozrachunku

 • Numery kont podmiotowych stron rozrachunku

 • Wspólnego identyfikatora klienta uczestnika nadanego przez strony rozrachunku, (jeżeli zostanie on wskazany przez każdą z nich),

 • Wartość i waluta transakcji (dotyczy tylko insrukcji płatnych)


W przypadku transakcji repo zestawianiu podlega dodatkowe pole, dotyczące daty zamknięcia repo (jeżeli została wskazana w którejkolwiek instrukcji).
System kdpw_stream oferuje, poza tradycyjnym zestawianiem dwóch instrukcji pochodzących od kupującego i sprzedającego, mechanizm zestawiania trójstronnego. Jest on wykorzystywany w przypadku, kiedy instrukcja pochodząca z rynku wymaga potwierdzenia od stron transakcji.
Dostarczanie i zestawianie instrukcji rozrachunku odbywa się w godzinach 6:00 – 21:00


Regulacje:

Zasady obsługi zestawiania instrukcji rozrachunku zostały opisane w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Dział 2 pkt C oraz Załącznik nr 2 i 3)

Narzędzia IT:
Instrukcja rozrachunku jest podstawowym komunikatem przesyłanym przez uczestników do systemu KDPW. W komunikacie sese.ins.001.03. w polu MtchTp należy wpisać wybrany tryb zestawiania.

Tryby zestawienia instrukcji

 • B – instrukcja podlegająca zestawieniu z inną instrukcją na zasadach ogólnych, bez stosowania zasady, o której mowa w § 51a Regulaminu (zestawienie bez tolerancji);
 • N – dokument nie podlegający zestawieniu z innym dokumentem;
 • T - instrukcja podlegająca zestawieniu z inną instrukcją w ramach limitu tolerancji, na zasadach określonych w § 51a Regulaminu (zgoda na limit tolerancji);
 • 3 – instrukcja podlegająca zestawieniu z dwiema innymi instrukcjami (zestawienie trójstronne);
 • O brak wskazania trybu zestawienia instrukcji (brak sprzeciwu wobec zestawienia na warunkach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 2).

 

Załącznik nr 2 do SZD § 2 wskazuje poszczególne rodzaje operacji niewymagające zestawiania.
Załącznik nr 2 do SZD § 3 wskazuje poszczególne rodzaje operacji wymagające zestawiania.
W przypadku operacji realizowanych w ramach jednej instytucji nie jest wymagane zestawianie instrukcji, o ile nie zostanie wskazany wymóg zestawiania.

 

  Ostatnia aktualizacja:20-04-2017 Do góry