Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Cykl rozrachunkowy T+2

Od 6 października 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmienił cykl rozrachunkowy z T+3 na T+2.
Zmiana cyklu rozrachunkowego na standard T+2 dostosowała polski rynek do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej. W szczególności zmiana ta wynika z zapisów rozporządzenia CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych), które w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Wprowadzenie w Unii Europejskiej jednolitych zasad dotyczących cyklu rozrachunkowego T+2 jest jednym z elementów szeroko zakrojonych reform mających na celu usunięcie barier w celu zwiększenia efektywności procesu rozliczania i rozrachunku oraz zmniejszenia ryzyka kontrahenta. Nowe zasady obejmują transakcje zawierane na rynku regulowanym giełdowym i w alternatywnym systemie obrotu (ASO), zabezpieczone systemem gwarantowania rozliczeń.
Instrumenty finansowe objęte cyklem rozrachunkowym T+2 (dotychczas T+3):
  • akcje,
  • prawa do akcji,
  • kwity depozytowe,
  • ETF-y,
  • certyfikaty inwestycyjne.
Dla pozostałych instrumentów finansowych cykle rozrachunkowe pozostały bez zmian.


Trial License has expired!
Evaluation Version (© 2012 AMREIN ENGINEERING AG)


Komunikat KDPW dotyczący zmiany cyklu rozrachunkowego na T+2

Broszura informacyjna T+2
Ostatnia aktualizacja:04-02-2020 Do góry