Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Ustanawianie zabezpieczeń bilateralnych

KDPW oferuje możliwość bilateralnego zabezpieczania transakcji na instrumentach pochodnych, które nie są rozliczane przez izby rozliczeniowe CCP. Usługa nie wymaga podpisania umów, w których stroną jest Krajowy Depozyt. Intencją Krajowego Depozytu jest zaoferowanie narzędzia, które z wykorzystaniem istniejących już funkcjonalności, zachęci do składania zabezpieczeń w ramach systemu kdpw_stream, a w szczególności do składania tych zabezpieczeń w postaci papierów wartościowych rejestrowanych w KDPW.
Zabezpieczenie jest realizowane w formie blokady papierów wartościowych na koncie dawcy (status COBI), a nie w formie przewłaszczenia papierów wartościowych na konto biorcy. Strony umowy przesyłają zgodne zlecenia rozrachunku – operacja wymaga zestawienia. Pożytki przypadające z papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia są realizowane na rzecz tego uczestnika, na koncie którego są rejestrowane papiery wartościowe w dniu ustalenia uprawnionych.
Ostatnia aktualizacja:02-03-2020 Do góry