Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Status Prawny

Akty prawne regulujące zasady prowadzenia działalności operacyjnej KDPW S.A. i relacje z uczestnikami:

1/ Akty regulujące działalność prowadzoną w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:

2/ Akty regulujące działalność związaną z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
Akty prawne regulujące sferę korporacyjną spółki:
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Statut Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
 • Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KDPW,
 • Regulamin Rady Nadzorczej KDPW,
 • Regulamin Zarządu KDPW,
 • Regulamin Organizacyjny KDPW,
 • ustanowione w Spółce inne regulacje wewnętrzne, a w szczególności polityka zapobiegania konfliktom interesów, polityka zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance).

    

   Podmiot udostępniający informację KDPW S.A.
   Informację wytworzył/-a Anna Miernicka-Szulc
   Informację wprowadził/-a Justyna Dorocińska
   Data wytworzenia informacji 2014-07-25
   Data udostępnienia informacji 2014-07-25
   Data ostatniej aktualizacji 2017-04-24
   Ostatnia aktualizacja:27-12-2018 Do góry