Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Struktura organizacyjnaStruktura organizacyjna KDPW S.A.

ZARZĄD KDPW S.A.

dr PAWEŁ
GÓRECKI
p.o. Prezesa Zarządu
SŁAWOMIR
PANASIUK
Wiceprezes Zarządu
MICHAŁ
STĘPNIEWSKI
Członek Zarządu

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. ZAPEWNIENIA
ZGODNOŚCI

DZIAŁ DS. KORPORACYJNYCH

Zespół ds. Promocji i Marketingu

Zespół Prezydialny

Zespół Kadr i Szkoleń

Zespół ds. Kancelaryjnych

Zespół ds. Wsparcia
Projektowego

BIURO AUDYTU
WEWNĘTRZNEGO

DZIAŁ STRATEGII
I ROZWOJU BIZNESU

Zespół ds. Relacji
z Klientami Zagranicznymi
 
Zespół Analiz i Rozwoju Biznesu

Sekretariat

BIURO
ADMINISTRACYJNO-
GOSPODARCZE

Zespół Zaopatrzenia
Ewidencji i
Eksploatacji

Samodzielne
Stanowisko
ds. Procesów
Inwestycyjnych
i Remontów

Samodzielne
Stanowisko
ds. BHP i p.poż.

DZIAŁ REPOZYTORIUM
TRANSAKCJI

Zespół ds. Raportowania
i Współpracy z Nadzorcami

Zespół Agencji
Numerującej

Zespół Referencyjnych
Baz Danych i Statystyk

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ

DZIAŁ
EKSPLOATACJI
SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

Zespół Systemów
Minikomputerowych
i Sieci

Zespół Systemów
Sieciowych

Zespół Systemów
Korporacyjnych

Sekretariat

DZIAŁ ROZWOJU
SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

Zespół ds.
Informatycznych
Systemów
Aplikacyjnych

Zespół Analiz
Informatycznych

Samodzielne
Stanowisko
ds. Standardów
Komunikacyjnych

Zespół ds.
Aplikacji i Serwisów
Zewnętrznych

Sekretariat

BIURO
BEZPIECZEŃSTWA

DZIAŁ OPERACYJNY

Zespół Rozrachunków

Zespół Obsługi Emitentów

Zespół Operacji Międzynarodowych

SekretariatBIURO PRAWNE

Zespół Obsługi Prawnej Działalności Operacyjnej

Zespół Radców Prawnych

DZIAŁ NADZORU

Zespół Nadzoru nad Uczestnikami

Zespół Kontroli i Sprawozdawczości Ewidencji

BIURO
EKONOMICZNO-FINANSOWE

Zespół Ekonomiczny

Zespół Księgowości

Zespół Zarządzania
Aktywami

SekretariatPodmiot udostępniający informację KDPW S.A.
Informację wytworzył/-a Anna Miernicka-Szulc
Informację wprowadził/-a Justyna Dorocińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-21
Data udostępnienia informacji 2009-04-21
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-01
Ostatnia aktualizacja:01-02-2019 Do góry