Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Tabela Opłat

Tabela Opłat  - załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW *
Informacja o rabatach
Informacja o zniżkach
Tabela Opłat z przykładami
Przykłady pobieranych opłat 
Dane kontaktowe w/s pytań do Tabeli Opłat

* Od 3 września 2020 roku do wysokości netto opłat zawartych w następujących punktach Tabeli Opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki podstawowej (23%): dla opłat pobieranych od emitentów: 6.4., 6.4.1., 6.5.1.1, 6.5.1.2., 6.5.1.3., 6.5.2., 6.5.3.
* Od 1 stycznia 2020 roku do wysokości netto opłat zawartych w następujących punktach Tabeli Opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki podstawowej (23%): dla opłat pobieranych od emitentów: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.3.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.2., 1.2.1., 1.3., 3.1.
* W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (uchylenie w art.43 ust. 13 - zwolnienie z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności), wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024), do wysokości netto opłat od emitentów zawartych w punktach Tabeli Opłat 5.5., 5.5.1., 5.6., 6.1., 6.2., 6.3. i 6.3.1. zostanie doliczony podatek według stawki podstawowej (23%).
Ostatnia aktualizacja:16-10-2020 Do góry