Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę


Przewodnik dla polskich Emitentów papierów wartościowych - zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent
Przewodnik dla polskich Emitentów papierów wartościowych - rejestracja publicznych papierów wartościowych w KDPW

Rejestracja dłużnych papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych
Przewodnik dla Emitentów niepublicznych papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych)

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, które wyemitowały lub wyemitują, przed dniem 1 stycznia 2021 r., akcje, podlegają z tym dniem obowiązkowi przymusowej dematerializacji, w związku z czym mają obowiązek zawarcia do dnia 30 czerwca 2020 r. umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla tych akcji albo umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Krajowy Depozyt nie planuje świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, ale umożliwia rejestrowanie akcji wyemitowanych przez spółki niepubliczne w depozycie papierów wartościowych na zasadach analogicznych do tych, na jakich rejestrowane są obecnie akcje emitowane przez spółki publiczne. Podstawowe informacje dla emitentów akcji podlegających przymusowej dematerializacji przedstawiamy w Przewodniku.
PRZEWODNIK DLA EMITENTÓW AKCJI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZYMUSOWEJ DEMATERIALIZACJI
Przymusowa dematerializacja akcji
Ostatnia aktualizacja:06-03-2020 Do góry