Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikacja z Akcjonariuszami - Archiwum

16.09.2020 r.
Informacja o wezwaniu do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji - pierwsze wezwanie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) skierował do Akcjonariuszy Spółki pierwsze wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji. Wezwanie to zostało dokonane w trybie indywidualnych wezwań przesłanych do poszczególnych Akcjonariuszy pocztą kurierską w dniu 16.09.2020 r.

08.10.2020 r.
Informacja o wezwaniu do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji - drugie wezwanie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) skierował do Akcjonariuszy Spółki drugie wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji. Wezwanie to zostało dokonane w trybie indywidualnych wezwań przesłanych do poszczególnych Akcjonariuszy pocztą kurierską w dniu 08.10.2020 r.

02.11.2020 r.
Informacja o wezwaniu do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji - trzecie wezwanie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) skierował do Akcjonariuszy Spółki trzecie wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji. Wezwanie to zostało dokonane w trybie indywidualnych wezwań przesłanych do poszczególnych Akcjonariuszy pocztą kurierską w dniu 03.11.2020 r.

23.11.2020 r.
Informacja o wezwaniu do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji - czwarte wezwanie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) skierował do Akcjonariuszy Spółki czwarte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu umożliwienia przeprowadzenia ich dematerializacji. Nastąpiło to w trybie indywidualnych wezwań przesłanych pocztą kurierską w dniu 23.11.2020 r. do tych Akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli na dotychczasowe wezwania w tej sprawie.

Dodatkowa informacja
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., zaś po tym dniu dokumenty te zachowają przez okres 5 lat moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe. Zgodnie z uchwałą nr 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r., akcje Spółki mają podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Spółkę. Zarejestrowanie akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza w depozycie papierów wartościowych będzie mogło nastąpić po złożeniu w Spółce dokumentów tych akcji oraz pisemnej dyspozycji Akcjonariusza wskazującej numer oraz podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym powinny zostać zapisane akcje przysługujące Akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji można składać w lokalu siedziby Spółki, w Warszawie przy ul Książęcej 4, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00, po wcześniejszym umówieniu się.
Ostatnia aktualizacja:02-06-2021 Do góry