Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikacja z Akcjonariuszami

Raporty roczne
Dane finansowe

2 czerwca 2021 r.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KDPW S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniu 2 czerwca 2021 r.

9 czerwca 2021 r.
ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.
Zarząd KDPW S.A. informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r., polegającej na uzupełnieniu tego porządku o punkt: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Zmiana ta została dokonana na wniosek akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa, zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 w zw. z art. 32814 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym zmieniony porządek obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A.
Nadesłane przez Skarb Państwa projekty uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej wraz z ich uzasadnieniami:
Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.Komunikacja z Akcjonariuszami - Archiwum
Ostatnia aktualizacja:09-06-2021 Do góry