Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Prawne podstawy funkcjonowania

Akty prawne regulujące zasady prowadzenia działalności operacyjnej KDPW S.A. i relacje z uczestnikami:

1/ w zakresie prawa krajowego:
2/ w zakresie prawa UE:

Działalność KDPW jako centralnego depozytu papierów wartościowych jest przedmiotem zezwolenia, o którym mowa w art. 16 CSDR, będącego przedmiotem postępowania Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie wniosku złożonego przez KDPW w dniu 29 września 2017 r. W zakresie usługi repozytorium transakcji KDPW działa na podstawie decyzji o rejestracji, o której mowa w art. 55 EMIR, podjętej w dniu 7 listopada 2013 r. przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). W zakresie usługi zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM) KDPW działa na podstawie zezwolenia wydanego w dniu 31 lipca 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 131a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Działalność operacyjna KDPW w zakresie poszczególnych usług świadczona jest na podstawie odrębnych regulaminów, są to:

Sferę korporacyjną spółki regulują:
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • Statut Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
  • Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KDPW,
  • Regulamin Rady Nadzorczej KDPW,
  • Regulamin Zarządu KDPW,
  • Regulamin Organizacyjny KDPW,
  • ustanowione w Spółce inne regulacje wewnętrzne, a w szczególności polityka zapobiegania konfliktom interesów, polityka zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance).
Ostatnia aktualizacja:20-01-2021 Do góry