Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomosci: Styczeń 2020

22.01.2020
Warsztaty SFTR: 27 lutego 2020 r.
KDPW zaprasza na Warsztaty SFTR, które odbędą się 27 lutego 2020 o godz. 10.30 w naszej siedzibie przy ul. Książęcej 4 w Warszawie (VI p.).

02.01.2020
Przekazywanie do KDPW informacji o papierach wartościowych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 roku i niezarejestrowanych w KDPW, za pośrednictwem aplikacji Zobowiązania Emitentów

​Zgodnie z art. 44 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, emitenci obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych lub podmioty prowadzące ewidencję takich papierów wartościowych, zobowiązani są przekazać KDPW informacje dotyczące emisji obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.