Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręWiceprezes KDPW wyróżniony w konkursie Chief lnnovation Officer
 
Stworzony przez KDPW system do zarządzania aktywami kdpw_flow został wyróżniony w pierwszej edycji Chief lnnovation Officer - Informatyczny Innowator Roku, organizowanego przez PwC i miesięcznik „Forbes”. Wyróżnienie otrzymał Wiceprezes KDPW Sławomir Panasiuk, pełniący funkcję CIO.

 

Rozwiązanie kdpw_flow podniosło płynność finansową KDPW i umożliwiło wprowadzenie nowych usług. - System wprowadza elementy automatyzacji etapów zarządzania aktywami, w tym podział przychodów z inwestycji pomiędzy uczestników funduszu. Pozwolił na identyfikację i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego – powiedział Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Krajowego Depozytu.

 

Krajowy Depozyt zarządza środkami własnymi oraz środkami uczestników zgromadzonymi w funduszach gwarantowania rozliczeń. System kdpw_flow zastąpił dotychczasowe rozwiązania wykonane w różnorodnej technologii, co w znaczny sposób uprościło obsługę procesu zarządzania aktywami, zarówno od strony operacyjnej, jak i technologicznej. Dzięki wprowadzeniu kdpw_flow uzyskano możliwość zarządzania funduszami dla 2 odrębnych spółek: KDPW oraz KDPW_CCP.  

 

Nowy system przyczynił się do usystematyzowania i uproszczenia procesów oraz ujednolicenia narzędzi informatycznych wspierających obsługę procesów zarządzania aktywami. Koncepcja i zakres projektu został opracowany przez zespół Krajowego Depozytu, natomiast realizacja nastąpiła przy wsparciu zewnętrznej firmy wdrożeniowej. 
 
W założeniach organizatorów konkursu miał wyjść poza schemat nagradzania dyrektorów IT. Nazwa konkursu nawiązuje do funkcji Chief Information Officer. Jednak oprócz osób pełniących funkcje CIO swoje projekty mogli zgłaszać menedżerowie zajmujący się informatyką, sprawujący różne funkcje w organizacji.
 
Formuła konkursu umożliwia ocenę projektów informatycznych pod kątem wartości, jaką kreują dla biznesu, sposobu, w jaki zmieniają organizację na styku IT-biznes i oddziaływania tej zmiany na klientów. Kluczowym elementem oceny była innowacyjność, rozumiana jako zmiana sposobu działania firmy prowadząca do stworzenia nowej wartości biznesowej. Innowacyjność przejawiająca się w nowym podejściu do problemów. ​
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2012 Do góry