Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zespół Doradczy

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zespół Doradczy opiniuje sprawy dotyczące sprawozdań Zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki, planów działalności i planów finansowych Krajowego Depozytu, sprawozdań z działalności systemu rekompensat, regulaminów oraz innych regulacji Krajowego Depozytu wydawanych na podstawie tych regulaminów. W skład Zespołu Doradczego wchodzą przedstawiciele GPW w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Izby Domów Maklerskich, Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz przedstawiciele instytucji zagranicznych.

 

Przewodniczący*

 *w związku z rezygnacją Przewodniczącego Zespołu Doradczego, złożoną z dniem 15 stycznia 2017 r., do czasu powołania jego następcy, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego

 

Zastępca Przewodniczącego

DARIUSZ KNAPIK - Erste Securities Polska S.A.

 

Członkowie

MARIUSZ BIEŃKOWSKI – BondSpot S.A.

JOANNA DMOWSKA – CDM Pekao S.A.

IZABELA OLSZEWSKA – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MICHAŁ PARZYDEŁ – Orbis S.A.

MARIUSZ PIĘKOŚ – Bank Pekao S.A.

JACEK POPIOŁEK – Deutsche Bank Polska S.A.

 

Ostatnia aktualizacja:27-01-2020 Do góry