Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Sławomir Panasiuk

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes ZarząduSławomir Panasiuk - Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP

 

Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych
oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.

 

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału Cybernetyki oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry - IESE. Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).

 

Z KDPW związany jest od 1999 r. Członek Zarządu KDPW od 2006 r., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu. Od 2011 r. również Wiceprezes Zarządu, wydzielonej ze struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W obu spółkach odpowiada za obszar technologiczny i operacyjny. Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych. Kluczowymi osiągnięciami w tym zakresie są: wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream, wprowadzenie kompleksowego modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem korporacyjnym, europejska autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, wprowadzenie usługi rozliczania derywatów z rynku OTC, uruchomienie i rejestracja w ESMA (European Securities and Markets Authority) repozytorium transakcji KDPW, uruchomienie i międzynarodowa autoryzacja usługi nadawania kodów identyfikujących podmioty prawne (LEI), czy uruchomienie prac nad wdrożeniem technologii blockchain w KDPW.

 

Obie instytucje były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za zrealizowane projekty informatyczne i  działalność na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce, m.in.: za wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream nagrodą „COMMON Europe/IBM Innovation Award” i „Lider informatyki 2009” w kategorii instytucje finansowe i banki; za innowacyjny system
do zarządzania aktywami wyróżnieniem w konkursie PwC i miesięcznika Forbes Chief lnnovation Officer - Informatyczny Innowator Roku; za  innowacyjne rozwiązania w zakresie wprowadzania nowych usług nagrodą „Innowator WPROST” i statuetką „Luminatus”. KDPW znalazł się także na liście najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

 

Członek Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark. Jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe. Zasiadał w Radzie Nadzorczej BondSpot oraz IRGiT.

 

Jest członkiem Rady Programowej Klubu CIO. Otrzymał tytuł CIO Roku 2009 w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo International Data Group Poland i magazyn CIO Magazyn Dyrektorów IT, za wdrożenie systemu kdpw_stream. W 2017 roku otrzymał tytuł CIO XV-lecia, przyznany przez klubową społeczność w drodze głosowania. 

Ostatnia aktualizacja:06-06-2018 Do góry