Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

SMPG

Securities Market Practice Group (SMPG)

Misją SMPG jest opracowanie globalnych standardów i praktyk rynkowych w obszarach związanych z rozrachunkiem papierów wartościowych, obsługą zdarzeń korporacyjnych (‘corporate actions’) oraz działalnością funduszy inwestycyjnych. Działania organizacji obejmują harmonizację praktyk pomiędzy poszczególnymi rynkami oraz zapewnienie jednolitej interpretacji standardów ISO w celu zwiększenia poziomu STP (straight-through processing) w międzynarodowym obrocie papierami wartościowymi.

Organizacja SMPG działa na poziomie globalnym, a także na poziomie krajowym poprzez lokalne grupy National Market Practice Group. W jej skład wchodzą przedstawiciele banków powierniczych, domów maklerskich, firm zarządzających inwestycjami, centralnych depozytów papierów wartościowych oraz urzędów nadzoru.

W 2017 r. na forum SMPG dyskutowano m.in. wpływ regulacji i wymogów raportowych na komunikaty ISO, omawiano szczegółowe zagadnienia związane z obsługą procesów rozrachunkowych w systemie T2S, zasady stosowania komunikatów płatniczych powiązanych z operacjami na papierach wartościowych. Omawiano praktyki wykorzystania kodów LEI w komunikatach, m.in. w procesie zestawiania instrukcji rozrachunku.
SMPG opracowała również dokument ‘white paper’ opisujący proponowany sposób standaryzacji procesu market claims. Gospodarzem globalnego spotkania SMPG w kwietniu 2018 r. będzie KDPW.

KDPW koordynuje prace krajowych grup roboczych NMPG w obszarze rozrachunku (Settlement and Reconciliation) oraz zdarzeń korporacyjnych (Corporate Actions). Koordynatorzy grup reprezentują rynek polski na poziomie globalnej struktury SMPG. Zadaniem krajowych grup roboczych NMPG jest harmonizacja lokalnych praktyk ze standardami międzynarodowymi.
W 2017 r. grupa Settlement and Reconciliation NMPG PL dyskutowała nad optymalizacją procesu łączenia instrukcji rozrachunku (transakcje złożone). Wdrożenie zmian w tym obszarze planowane jest jesienią 2018 r., po uzgodnieniu ostatecznego modelu.
Grupa S&R NMPG PL opracowała zmiany obsługi transakcji repo i sell/buy back, które zostały wdrożone na polskim rynku w kwietniu 2017 r. i są odzwierciedlone w zaktualizowanej wersji Praktyki Rynkowej NMPG PL.
W 2018 r. planowana jest kontynuacja prac nad standaryzacją oznaczeń operacji rozrachunkowych.

Dokumenty wypracowane na forum S&R NMPG PL:

Polska praktyka rynkowa dot. rozrachunku - wersja 5.3
(obowiązuje od sierpnia 2018 r.)

Rekomendacja w zakresie identyfikowania kontrahenta transakcji w procesie zestawiania instrukcji rozrachunku
(wersja 3.0)
wersja PL wersja EN

Od czerwca 2015 r. polska praktyka rynkowa dotycząca rozrachunku oraz Rekomendacja w zakresie identyfikowania kontrahenta są dostępne również na platformie My Standards (dostęp do strony wymaga wcześniejszej rejestracji na platformie http://mystandards.swift.com/.

Grupa Corporate Actions NMPG PL stopniowo wypracowuje standardy obsługi dla poszczególnych typów zdarzeń korporacyjnych, dostosowane do krajowej specyfiki, określane jako polska praktyka rynkowa. Ważnym zadaniem grupy jest harmonizacja zasad obsługi zdarzeń korporacyjnych na rynku polskim z praktykami i standardami międzynarodowymi, w tym z normami ISO 15022 oraz ISO 20022.
Grupa CA NMPG PL przygotowuje ponadto rekomendacje dla uczestników rynku, dotyczące możliwych narzędzi i rozwiązań prawnych lub rynkowych, ukierunkowanych na usprawnianie obsługi zdarzeń korporacyjnych.

Polska praktyka rynkowa dot. komunikacji pomiędzy Uczestnikami CSD a ich klientami, zgodnie z normą ISO15022(dokument opublikowany w 2007 r.)
Ostatnia aktualizacja:06-08-2018 Do góry