Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-SeCo

W dniu 19 października 2020 r., z inicjatywy NBP i KDPW, na rynku polskim powołana została Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-SeCo (AMI-SeCo NSG_PL).
Powołanie AMI-SeCo NSG_PL jest konsekwencją prac w zakresie harmonizacji zasad zarządzania zabezpieczeniami na rynku europejskim, podjętych przez działającą przy Europejskim Banku Centralnym (EBC) Grupę doradczą AMI-SeCo (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral).

Zgodnie z mandatem udzielonym przez EBC, celem AMI-SeCo jest pogłębienie integracji rynków w UE w celu stworzenia paneuropejskiego rynku finansowego zgodnie z założeniami Unii Rynków Kapitałowych (CMU). W zakresie zarządzania zabezpieczeniami celem jest zwiększenie mobilności zabezpieczeń w celu poprawy efektywności zarządzania płynnością, poprzez usunięcie istniejących w tym zakresie barier operacyjnych. Istotnym celem jest także uzupełnienie procesów integracyjnych zainicjowanych przez stworzenie TARGET2 i TARGET2Securities.

Krajowe Grupy Interesariuszy (NSGs) stanowią formalny łącznik między AMI-SeCo i lokalnymi rynkami. Cele i zadania realizowane przez NSG stanowią odzwierciedlenie działalności AMI-SeCo na poziomie lokalnym. Na rynku polskim taką rolę pełni AMI-SeCo NSG_PL.

W skład AMI-SeCo NSG_PL wchodzą przedstawiciele: Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), KDPW_CCP S.A., domów maklerskich i banków, uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez NBP i KDPW S.A., emitentów, Ministra właściwego ds. instytucji finansowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Grupa kontynuuje prace NUG_PL-T2S

Wydarzenia
19.10.2020: Spotkanie inaugurujące powstanie Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo (AMI-SeCo NSG_PL)
Agenda spotkania
Regulamin AMI SeCo_PL
Prezentacja KDPW „Standardy AMI SeCo”
Prezentacja NBP „Cele prac grupy AMI-SeCo i plan wdrażania standardów harmonizacyjnych”
Sprawozdanie ze spotkania


Ważne dokumenty
Corporate Actions. Single Collateral Management Rulebook for Europe
Billing Processes. Single Collateral Management Rulebook for Europe
Triparty Collateral Management. Single Collateral Management Rulebook for Europe
Regulamin AMI SeCo_PL
Ostatnia aktualizacja:30-10-2020 Do góry