Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obniżki opłat

Czasowe obniżki:

Czasowe obniżenie opłaty za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne
(ppkt 4.3. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), obniża się z 4 zł do 2 zł w odniesieniu do transakcji zawieranych przy wykorzystaniu systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obniżenie wysokości opłaty dokonywane jest od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie i obejmuje rozrachunki, które zostaną przeprowadzone w tym okresie.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 38/925/21 z dnia 27 maja 2021 r.

Czasowe obniżenie opłaty z tytułu udostępnienia emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu określonej w ppkt 5.5. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”
Tabeli Opłat, pobieranej od uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, z 2500 zł do 1500 zł.
Obniżenie wysokości opłaty dokonywane jest od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. włącznie, i obejmuje przypadki, w których udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu nastąpiło lub nastąpi w tym okresie i znajduje zastosowanie wyłącznie do opłat objętych fakturami, które mogą zostać przesłane w postaci elektronicznej.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 9/896/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Czasowe obniżenie opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych określonej w ppkt 1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”
Tabeli Opłat, w taki sposób, że wysokość tej opłaty naliczanej za dany miesiąc kalendarzowy z tytułu rejestracji papierów wartościowych oznaczonych tym samym kodem, nie może przekraczać 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.
Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie i obejmuje rejestracje papierów wartościowych dokonane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 77/894/20 z dnia 16 grudnia 2020 r.
 

Archiwum

Ostatnia aktualizacja:28-05-2021 Do góry