Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obniżki opłat


Czasowe obniżenie opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych określonej w ppkt 1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”
Tabeli Opłat, w taki sposób, że wysokość tej opłaty naliczanej za dany miesiąc kalendarzowy z tytułu rejestracji papierów wartościowych oznaczonych tym samym kodem, nie może przekraczać 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.
Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie i obejmuje rejestracje papierów wartościowych dokonane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 1/943/22 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Archiwum

Ostatnia aktualizacja:25-01-2022 Do góry