Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW- zmiany

Zmiany, które weszły w życie z dniem 29 czerwca 2020 r.
  • Uchwała Zarządu KDPW nr 494/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany powyższe są związane z zaplanowanym na 29 czerwca 2020 r. wdrożeniem przez Krajowy Depozyt obsługi obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu, a także obligatoryjnego, całościowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, niezwiązanego z likwidacją funduszu inwestycyjnego i dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu. Zmiany przewidują także rezygnację z zawieszania z powodu braku pokrycia rozrachunków transakcji warunkowych albo bezwarunkowych sprzedaży / zakupu papierów wartościowych, zawieranych przez NBP z bankami w ramach operacji otwartego rynku. W razie niemożności dokonania rozrachunku takiej transakcji we właściwym terminie, zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji będą wyrejestrowywane z systemu depozytowego, a po tym terminie Krajowy Depozyt nie będzie ponawiał próby przeprowadzenia jej rozrachunku, chyba że strony rozrachunku dostarczą nowe zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji. Ponadto niewielkim zmianom poddano postanowienia dotyczące obsługi certyfikatów strukturyzowanych (w szczególności uregulowano zasady postępowania w razie zgłoszenia przez osobę uprawnioną rezygnacji z otrzymania świadczenia z tytułu ich umorzenia), a także regulacje dotyczące operacji przeniesienia papierów wartościowych nieprowadzącego do przeniesienia ich własności.
Procedury Ewidencyjne KDPW w wersji obowiązującej od 3 marca 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Nowe regulacje KDPW S.A., które obowiązują od dnia 3 marca 2020 r. (od dnia uzyskania przez Krajowy Depozyt zezwolenia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia CSDR)
Informacja o zmianach 
Ostatnia aktualizacja:02-07-2020 Do góry