Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje KDPW - zmiany

Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 maja 2020 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 14/831/20 z dnia 20 lutego 2020 r.

Wprowadzane zmiany są związane z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), która znosi z dniem 1 stycznia 2021 r. dokumentową formę akcji i nakłada na emitentów obowiązek rejestrowania ich w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.
Ostatnia aktualizacja:17-04-2020 Do góry