Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin Funkcjonowania Systemu Rekompensat Archiwum

 Zmiany, które weszły w życie dnia 1 lipca 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 35/672/17 z dnia 13 września 2017 r., zmienioną uchwałą Nr 58/695/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.
    Zmiany dotyczą w szczególności:
  •  wprowadzenia kanału elektronicznego jako podstawowego sposobu wymiany danych i dokumentów operacyjnych w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem i uczestnikami systemu rekompensat. W formie elektronicznej (w ustalonej strukturze) będą przekazywane przez uczestników informacje o wysokości wpłaty rocznej, wysokości poszczególnych rat, informacje o średniej wartości aktywów, liczbie inwestorów. Krajowy Depozyt będzie przekazywał tym kanałem, np. informacje o stwierdzeniu nadwyżki wniesionych wpłat do systemu rekompensat, informacje o realizowanych wypłatach w związku z uruchomieniem systemu rekompensat na cele ustawowe, sprawozdania półroczne z zarządzania środkami systemu,
  • wprowadzenia opłaty za przekazywanie przez uczestnika systemu rekompensat ww informacji w formie papierowej albo w formacie lub strukturze odbiegających od wymaganych. Wymieniona opłata nie będzie naliczana w okresie dostosowawczym tj. w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie zmian Regulaminu.

Regulamin Funkcjonowania Systemu Rekompensat w wersji obowiązującej od 1.04.2015 do 30.06.2018

Ostatnia aktualizacja:29-06-2018 Do góry